Marina Solutions AS – Alt i skyen, enkelt og greit!

Marina Solutions AS har valgt å bli en «pure cloud» bedrift, det vil si at absolutt all programvare som benyttes er i skyen.

Marina Solutions AS – Alt i skyen, enkelt og greit!

Sparer minst 100.000,- kroner årlig på å gå 100% i skyen

Marina Solutions AS har valgt å bli en «pure cloud» bedrift, det vil si at absolutt all programvare som benyttes er i skyen.
Selskapet har klart å frigjøre seg fra både egne servere og ASP leverandører.
Gevinsten er stor i kroner, samt at  graden av digitalisering har økt  ved innføring av mer effektive og automatiserte systemer.


Forprosjekt

Allerede i forprosjektet ble det avdekket store innsparinger ved å bli en «pure cloud» kunde.
Visma sine ERP systemer var på Windows plattform, samme med CRM systemet og ikke minst Microsoft sin Office produkter.
Kostnadene ved å drifte dette på servere var i kunden øyne for store.
En «nå analyse» av kostnader, sammenlignet mot kostnader ved å være 100% i skyen viste seg tidlig å gi gode muligheter for innsparinger.
Noe som i ettertid også viser seg å stemme godt.


Konklusjon

Marina Solutions AS har gjort alt etter boken. Først kartlegge «nå situasjon», deretter skissere en ønsket situasjon og å dokumentere realiserbare gevinster.
Et godt forarbeid i et solid forprosjekt/kravspesifikasjon, deretter en prosjekt/implementerings fase.

Columbi Micro avslutter med å skryte av kundens fokus på at alle ansatte skal ha skikkelig opplæring!


Fakta om Marina Solutions AS

Marina Solutions er totalleverandør av marinaanlegg og representerer over 30 års erfaring og kompetanse fra bransjen.
Selskapets visjon er å være fremst på løsninger og vi strekker seg etter å skape sikre, funksjonelle og lønnsomme løsninger for kundene.

Marina Solutions bidrar helt fra planleggingsfasen til sikker installasjon; enten det gjelder nye marinaanlegg, større flytekaier eller flytemoloer,
ankerhåndtering eller service og vedlikehold av eksisterende marinaanlegg.

Kontaktperson: Tone Jøssang Hovdenakk.

Columbi hjelper deg og din bedrift opp i skyen!

Kontakt oss! +47 69 20 94 00 - firmapost@columbi.no

October 5, 2020

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Sparer minst 100.000,- kroner årlig på å gå 100% i skyen

Marina Solutions AS har valgt å bli en «pure cloud» bedrift, det vil si at absolutt all programvare som benyttes er i skyen.
Selskapet har klart å frigjøre seg fra både egne servere og ASP leverandører.
Gevinsten er stor i kroner, samt at  graden av digitalisering har økt  ved innføring av mer effektive og automatiserte systemer.


Forprosjekt

Allerede i forprosjektet ble det avdekket store innsparinger ved å bli en «pure cloud» kunde.
Visma sine ERP systemer var på Windows plattform, samme med CRM systemet og ikke minst Microsoft sin Office produkter.
Kostnadene ved å drifte dette på servere var i kunden øyne for store.
En «nå analyse» av kostnader, sammenlignet mot kostnader ved å være 100% i skyen viste seg tidlig å gi gode muligheter for innsparinger.
Noe som i ettertid også viser seg å stemme godt.


Konklusjon

Marina Solutions AS har gjort alt etter boken. Først kartlegge «nå situasjon», deretter skissere en ønsket situasjon og å dokumentere realiserbare gevinster.
Et godt forarbeid i et solid forprosjekt/kravspesifikasjon, deretter en prosjekt/implementerings fase.

Columbi Micro avslutter med å skryte av kundens fokus på at alle ansatte skal ha skikkelig opplæring!


Fakta om Marina Solutions AS

Marina Solutions er totalleverandør av marinaanlegg og representerer over 30 års erfaring og kompetanse fra bransjen.
Selskapets visjon er å være fremst på løsninger og vi strekker seg etter å skape sikre, funksjonelle og lønnsomme løsninger for kundene.

Marina Solutions bidrar helt fra planleggingsfasen til sikker installasjon; enten det gjelder nye marinaanlegg, større flytekaier eller flytemoloer,
ankerhåndtering eller service og vedlikehold av eksisterende marinaanlegg.

Kontaktperson: Tone Jøssang Hovdenakk.

Columbi hjelper deg og din bedrift opp i skyen!

Kontakt oss! +47 69 20 94 00 - firmapost@columbi.no

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema