Om Columbi

Vår kompetanse - din lønnsomhet

Columbi Micro AS er en ledende Visma forhandler med hovedkontor i Moss og avdelingskontor i Ålesund, Gran og Førde. Med sterkt fokus på ERP- og HR-løsninger og på generelle IKT-tjenester, betjener vi både mindre og mellomstore kunder. Vi har et sterkt fokus på nettbaserte produkter og ser dette som et stort vekstområde.
Ta kontakt

Columbi Micro kan tilby løsninger innenfor virksomhetens behov for:

Regnskap og logistikk (ERP)
Lønn/personal (HR)
Kontorstøtte (Microsoft)
IT-infrastruktur med komplette serverløsninger som drift/ASP løsning
Bistand til å sette opp lokal server hos den enkelte kunde
Generelle IT-tjenester med fokus på sikkerhet
Bistand med skybaserte tjenester og løsninger
Bistand med regnskaps- og lønnstjenester

Historien

Columbi Micro AS ble stiftet 3. april i 1986 og etablerte seg i Moss i juni samme år.

I front stod hovedgründer Einar Øien som fikk med seg ungguttene Øyvind Flaten og Jens Erik Mjølnerød.

Alle var studenter på distriktshøgskolen i Halden som hadde en meget anerkjent EDB-linje som det het den gang.
1985

Oppstart

Einar Øien starter Columbi Micro som personlig selskap.

1986

Etablering

Etablert som aksjeselskap i Moss med gründerne Einar Øien, Jens Erik Mjølnerød og Øyvind Flaten.

1987

Første samarbeid

Inngikk samarbeid med EDB-skolen og vi drev dataskole i Moss på både dag- og kveldstid.

1989

Ny adresse

Flyttet til Kongens gt 23, Moss.

1995

Oppgradering

Byttet økonomisystem til Visma Business.

1999

Økt omsetning

Nådde en omsetning på 16 millioner med stort salg av PC'er.

2000

Ny daglig leder

Jens Erik Mjølnerød tok over som daglig leder etter gründer Einar Øien.

2004

Ny adresse

Flyttet til Rabekk gata 5, Moss.

2011

Ny adresse

Flyttet til Tykkemyr 27 i nye lokaler.

2015

Spennende kunder

Fikk Norges Idrettsforbund som kunde.

2017

Oppkjøp

Kjøpte 60% av regnskapsbyrået EG-Konsult og byttet navn til Addendo Consulting AS.

2019

Oppkjøp

Kjøpte Ålesund selskapet Ateco Systems AS og innfusjonerte dem.

2019

Oppkjøp

Kjøpte kundeportefølgen til Cage Data og tok over ca 40 kunder på drift og IT.

2020

Ny daglig leder

Tor Egil Kristensen tar over som daglig leder.

Våre kontaktpersoner

Ta kontakt med Columbi Micro

Vi ønsker at dere tar kontakt med oss slik at vi sammen kan finne smarte, effektiviserende løsninger for deres bedrift, som vil vare i mange år.
Ta kontakt

Aktuelt

SE ALLE VÅRE NYHETER
Lukk skjema