OneStop Reporting

Godt beslutningsgrunnlag er viktig

Den viktigste funksjonen til ethvert regnskapssystem er å gi beslutningstakere innsyn i egne data og gode grunnlag for sine beslutninger. For å få til dette er det fornuftig med et kraftig rapporteringsverktøy.

Hvorfor OneStop Reporting?

Ofte ser vi at mangel på gode rapporteringsløsninger gjør at ERP systemene ikke gir beslutningsgrunnlag, men heller bare gir en historisk oversikt over hvordan ting gikk. Et oppdatert rapporteringsverktøy gir deg mulighet til å levere oppdatert regnskapsdata til enhver tid.

Rapporter laget inne i ett ERP system har ofte enten kun resultatelementer, balanseposter, logistikk eller tilsvarende. OneStop Reporting kan rapportere på tvers av grunnlagstall. Du kan dermed lage en resultatrapport hvor du også kan se de 10 største åpne kundefordringer, hvilke bestillinger som er på vei.

Fordeler med OneStop Reporting

Distribuering og integrasjon

 • Rapporter i OneStop Reporting tillater drilldown
 • Med OneStop Reporting kan en gi tilgang til andre i organisasjonen
 • Automatisk distribusjon kan en distribuere rapporter f.eks. en gang pr. mnd
 • OneStop Reporting er integrert med de fleste Visma produktene

Rapportering

 • Tilpass og lag akkurat de rapportene du trenger
 • Du kan også velge mellom et stort sett av standardrapporter
 • Dashbords gir en visuell presentasjon av nøkkeltallene
 • Automatisk rapportdistribusjon på forhåndsdefinerte tider
 • Konsolidering av data fra alle regnskapene dine

Budsjettering

 • Ingen lokale regneark – alt i skyen
 • Skreddersy din egen budsjett- og prognosemodell
 • Standard budsjettmodell følger med for resultat-, balanse-, og likviditetsbudsjett
 • Full kontroll på budsjettprosessen med en arbeidsflytfunksjon
 • Tilgang på historiske tall fra Visma-systemet ditt

Dashboard

Dashbords gir en visuell presentasjon av nøkkeltallene. På den måten kan en raskt få en oversikt over over de viktigste nøkkeltall. Rapporten bygges opp etter eget ønske. Her kan Columbi Micro bidra med sin høye kompetanse på å designe rapporter i OneStop Reporting.

Eksempel på dasboard.

Rapporter

Rapporter i OneStop Reporting tillater som hovedregel drilldown. Det betyr at du kan stå på en resultatrapport, se at husleieposten har blitt høyere enn forventet, finne detaljene for hvilke posteringer som erført der og du kan åpne den mottatte fakturaen og se på den.

En leder kan dermed se årsaken til resultatet på sin avdeling, uten å måtte be økonomiansvarlig om detaljer. De kan sjekke selv – noe som kan gi betydelig tidsbesparelse.

Et eksempel på nøkkeltallsanalyse.

No items found.

No items found.
Vi gjennomførte overgang til Visma Payroll og Visma Expense i løpet av noen få uker høsten 2022. Med god oppfølging og stødig veiledning fra Jens Erik Mjølnerød i Columbi gikk overgangen nærmest problemfritt og vi har i dag et intuitivt og svært godt system for både reiser/utlegg og utbetaling av lønn. Våre medarbeidere gir tilbakemeldinger om enkel føring i Expense og smidig tilgang til lønnslipper. Løsningen er dermed svært god i hele verdikjeden fra medarbeider, via leder for godkjenning til lønningsansvarlig

Jets Vacuum AS

Tusen takk for riktig god hjelp så langt med å hjelpe oss over i Visma Payroll og Expense. Vi har ikke fått tilbakemeldinger om noen feil på lønn etter at vi kjørte første lønn, og alle som har begynt bruke Expense er veldig fornøyd med dette systemet. Vi opplever måten du har ivaretatt oss på i denne prosessen som veldig bra og du har fulgt oss opp på en god måte som har trygget oss. Det var også dette vi håpet på og derfor vi valgte dere i utgangspunktet som leverandør.

Hoff SA

"Oslo Flaggfabrikk AS har gjennom flere år brukt Visma Business som regnskapssytem. Det er fleksibelt og brukervennlig system som følger med i tiden. I det senere har vi også supplert med Visma.net Payroll og OneStop Reporting. OneStop Reporting har en automatisert løsning som gir en unik innsikt i regnskapet, slik at man til enhver tid har full kontroll. Samtidig vil vi også skryte av Columbi Micro som leverer Visma produktene til oss, de er alltid på og holder oss oppdatert med siste nytt. Vi har et godt samarbeid, og de har en support avdeling som alltid er tilstede og bistår når det trengs"

Kundesitat Visma Business Flaggfabrikk

"Vi i Norwegian Hospitality Group er som såkalt et multibrand selskap - en svært kompleks og dynamisk virksomhet hvor mange ulike omsetnings- og kostnadsstrømmer fra ulike systemplattformer, som skal møtes i Visma Business. I møte med våre behov og promblemstillinger knyttet til Visma Business har vi en løpende dialog gående med Columbi Micro og vår relasjon til Columbi oppleves som særdeles verdifull. De er superenkle å komme i kontakt med og vi forholder oss direkte til mennesker. Responsen kommer raskt, de setter seg kjapt inn i problemstillinger (også ukjente problemstillinger) og løsningsforslagene er alltid konstruktive og konkrete. Som konsulenter er Columbi Micro et godt eksempel på at man får god verdi for pengene. Vi setter stor pris på Columbi Micro som vårt kontaktpunkt inn i Visma Business og vi har ingen intensjon om å gjøre noe annet enn å videreutvikle denne relasjonen"

Kundesitat Visma Business NHG

"Vi i Norwegian Hospitality Group er som såkalt et multibrand selskap - en svært kompleks og dynamisk virksomhet hvor mange ulike omsetnings- og kostnadsstrømmer fra ulike systemplattformer, som skal møtes i Visma Business. I møte med våre behov og promblemstillinger knyttet til Visma Business har vi en løpende dialog gående med Columbi Micro og vår relasjon til Columbi oppleves som særdeles verdifull. De er superenkle å komme i kontakt med og vi forholder oss direkte til mennesker. Responsen kommer raskt, de setter seg kjapt inn i problemstillinger (også ukjente problemstillinger) og løsningsforslagene er alltid konstruktive og konkrete. Som konsulenter er Columbi Micro et godt eksempel på at man får god verdi for pengene. Vi setter stor pris på Columbi Micro som vårt kontaktpunkt inn i Visma Business og vi har ingen intensjon om å gjøre noe annet enn å videreutvikle denne relasjonen"

Norwegian Hospitality Group

Spørsmål og svar

No items found.

Har du spørsmål om våre tjenester?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere eller fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Takk skal du ha! Henvendelsen er mottatt!
Henvendelsen kunne dessverre ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Kanyar Mahmoud

ERP Rådgiver/Produkteier OSR

954 41 150km@columbi.no

Få en time
rådgivning!

Kontakt oss!

Text Link