Columbi utvikler viktige støttefunksjoner og tjenester rundt Payroll

Vi har i samarbeid med Visma Software utviklet flere funksjoner og tjenester til støtte av systemet, Visma.net Payroll.

Columbi utvikler viktige støttefunksjoner og tjenester rundt Payroll

Columbi Micro har i samarbeid med Visma Software utviklet flere funksjoner og tjenester til støtte av systemet, Visma.net Payroll. Nedenfor kan du lese hvilke funksjoner og tjenester som vi har utviklet og når det har forventet lansering. Modulene vil du kunne finne i Visma App Store i 4. kvartal i år.

Modulen NetVision Paryroll+ er allerede ferdig utviklet og ligger klar til bruk i App Store, du kan klikke her, eller lese mer om tjenesten, Payroll+ nedenfor.

Pensjonstrygden for Sjømenn (PTS)

Columbi har utviklet en webtjeneste som henter data fra Visma.net Payroll og lager PTS-rapporten som skal sendes inn annenhver måned til Norges Rederi Forbund. Med denne løsningen kan du med enkle tastetrykk få importert hele rapporten og sende det inn smertefritt. Denne funksjonen har planlagt lansering i 4. kvartal 2022.

Import av K27 rapport

Oppgjørsrapporten K27 fra Nav, viser informasjon om hvordan få refusjon av; sykepenger, foreldrepenger og svangerskapspenger, pleie/opplæring- og omsorgspenger.

Arbeidsgivere som har forskuttert til arbeidstakere utover arbeidsgiverperioden får utbetalt refusjonen. Refusjonen av feriepenger fremkommer også på oppgjørsrapporten. Oppgjørsrapporten kan hentes inn digitalt i web-tjenesten som er utviklet av Columbi og den har planlagt lansering i 4. kvartal 2022.

Import av sykefravær fra NAV

Så fort en lege har utstedt en sykemelding, er det mange kunder som ønsker å motta sykemeldingen digitalt. Derfor har Columbi utviklet en funksjon for dette. Web-tjenesten til Columbi innhenter den digitale sykemeldingen og lagrer informasjonen til den ansatte sykemeldingen tilhører. Denne funksjonen har planlagt lansering i 4. kvartal 2022.

NetVison Payroll+

Columbi Micro har også utviklet en tjeneste som håndterer lønnstrinn og lønnsstige. Tjenesten driftes og oppdateres av Columbi og det kreves ingen lokal installasjon eller lokale oppdateringer. Tjenesten er tilgjengelig ved å logge inn i en webportal og den er støttet av alle moderne nettlesere. Tjenesten krever ingen bruk av filer, ansatte og opplysninger hentes inn i webportalen via Payroll sitt API.

I webportalen kan du holde oversikt over de ansattes ansiennitets dato og vedlikeholde lønnsbetingelser og samt oppdatere med nye betingelser ved lønnsjusteringer eller opprykk. Beregninger av og utbetalinger av «etterbetaling» i etterkant av lønnsjustering styres i Payroll. Tjenesten dekker funksjonaliteten i tilleggsmodulen «lønnshåndtering» i Huldt & Lillevik Lønn, med enkelte utvidelser og forbedringer.

Denne tjenesten er ferdig utviklet og er allerede i drift hos kundene våre. Modulen finner du i Visma App Store.

August 8, 2022

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Columbi Micro har i samarbeid med Visma Software utviklet flere funksjoner og tjenester til støtte av systemet, Visma.net Payroll. Nedenfor kan du lese hvilke funksjoner og tjenester som vi har utviklet og når det har forventet lansering. Modulene vil du kunne finne i Visma App Store i 4. kvartal i år.

Modulen NetVision Paryroll+ er allerede ferdig utviklet og ligger klar til bruk i App Store, du kan klikke her, eller lese mer om tjenesten, Payroll+ nedenfor.

Pensjonstrygden for Sjømenn (PTS)

Columbi har utviklet en webtjeneste som henter data fra Visma.net Payroll og lager PTS-rapporten som skal sendes inn annenhver måned til Norges Rederi Forbund. Med denne løsningen kan du med enkle tastetrykk få importert hele rapporten og sende det inn smertefritt. Denne funksjonen har planlagt lansering i 4. kvartal 2022.

Import av K27 rapport

Oppgjørsrapporten K27 fra Nav, viser informasjon om hvordan få refusjon av; sykepenger, foreldrepenger og svangerskapspenger, pleie/opplæring- og omsorgspenger.

Arbeidsgivere som har forskuttert til arbeidstakere utover arbeidsgiverperioden får utbetalt refusjonen. Refusjonen av feriepenger fremkommer også på oppgjørsrapporten. Oppgjørsrapporten kan hentes inn digitalt i web-tjenesten som er utviklet av Columbi og den har planlagt lansering i 4. kvartal 2022.

Import av sykefravær fra NAV

Så fort en lege har utstedt en sykemelding, er det mange kunder som ønsker å motta sykemeldingen digitalt. Derfor har Columbi utviklet en funksjon for dette. Web-tjenesten til Columbi innhenter den digitale sykemeldingen og lagrer informasjonen til den ansatte sykemeldingen tilhører. Denne funksjonen har planlagt lansering i 4. kvartal 2022.

NetVison Payroll+

Columbi Micro har også utviklet en tjeneste som håndterer lønnstrinn og lønnsstige. Tjenesten driftes og oppdateres av Columbi og det kreves ingen lokal installasjon eller lokale oppdateringer. Tjenesten er tilgjengelig ved å logge inn i en webportal og den er støttet av alle moderne nettlesere. Tjenesten krever ingen bruk av filer, ansatte og opplysninger hentes inn i webportalen via Payroll sitt API.

I webportalen kan du holde oversikt over de ansattes ansiennitets dato og vedlikeholde lønnsbetingelser og samt oppdatere med nye betingelser ved lønnsjusteringer eller opprykk. Beregninger av og utbetalinger av «etterbetaling» i etterkant av lønnsjustering styres i Payroll. Tjenesten dekker funksjonaliteten i tilleggsmodulen «lønnshåndtering» i Huldt & Lillevik Lønn, med enkelte utvidelser og forbedringer.

Denne tjenesten er ferdig utviklet og er allerede i drift hos kundene våre. Modulen finner du i Visma App Store.

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema