Feriepenger i praksis: En gjennomgang av korrekt beregning og Payroll-håndtering - 28 mai 2024

Tuesday
 
28
.
5
.
2024
Kl 09:00 - 11:30
Online

Program

I dette kurset har vi samlet alt du trenger å vite ifbm utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll.

Vi legger vekt på hvordan ferieberegning og feriepengeutbetalingen kan gjøres effektivt og korrekt. Del 1, ca. 30 minutter er en oppdatering av ferielovens bestemmelser, mens del 2 er praktis gjennomgang i Visma.net Payroll.

Det settes av tid slik at deltagerne kan stille spørsmål i kurset.

Agenda del 1 - Oppdatering på ferieloven – ca. 30 minutter:

I del 1 av kurset går vi igjennom ferielovens bestemmelser, og reglenes betydelse i forbindelse med fastsetting av ferie og utbetaling av feriepenger.

Agenda del 2 – Praktisk gjennomgang i Visma.net Payroll – ca. 2 timer:

Ferieavtale - Oppsett og endring

I Payroll henger utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie nøye sammen med oppsettet i Calendar. I kurset forklarer vi nøye hvordan oppsettet i Calendar påvirker utbetaling og trekk i lønn.

- Knytte ferieavtalen til de ansatte

- Endre feriedager for ansatte i redusert stilling

- Endre feriedager for ansatte uten full opptjening

- Feriedager for ansatte som starter i ferieåret

- Hva er forskjellen på betalte og ubetalte feriedager

- Kontrollere feriepenger til utbetaling – Feriepengelisten

- Inngående saldo feriepenger

- Regler ved utbetaling av feriepenger til månedslønnede

- Utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie

- Utbetale feriepenger til ansatte som er permittert

- Utbetale feriepenger til ansatte som har sluttet

- Stoppe / korrigere automatisk ferietrekk

- Utbetale sluttoppgjør

Tid og sted:

Sted: Webinar

Tid: Tirsdag 28. mai 09:00 – 11:30

Varighet: 2,5 timer

Pris: kr. 2.850, -

Det settes av tid slik at deltagerne kan stille spørsmål i kurset.

Målgruppe: Kurset passer for alle som skal administrere ferie og utbetale feriepenger i Visma.net Payroll

Disse er med:

Morten Sætra, Senior HRM Rådgiver