Advanced Workflow for Business NXT og Visma Net!

Tuesday
 
27
.
8
.
2024
Kl 13:00 - 13:45

Program

 1. Hvem passer Advanced Workflow for
 2. Fordeler Advanced Workflow
 3. Demo av Advanced Workflow

Tjenesten bygger på Compello, et fakturabehandlings system for deg som håndterer mange fakturaer. Advanced Workflow er bygd for at du skal spare tid og penger på fakturahåndtering.

Noen av fordelene med Advanced Workflow versus Workflow i BusinessNXT og Faktura innboks i Visma Net:

 • Utvidet referansesjekk
    
  • Med utvidet referanse sjekk kan du koble informasjonen på fakturaen mot for eksempel ansvarsenheter. Du kan hente ut verdier, beskrivelser eller adresser. Kombinert med regler kan du automatisere godkjennings flyt og bokføring av fakturaen. Advanced Workflow er en måte å håndtere innkommende dokumenter på.
 • Automatisk kontering
    
  • Automatisk kontering bruker historiske data til å lage forslag til kontering av fakturaer. Etter at tredje faktura fra samme leverandør innenfor de to siste årene er bokført, vil du kunne få forslag til automatisk kontering.
 • Multiklient
    
  • I Advanced Workflow er det enkelt å jobbe med fakturaer i ulike klienter. Advanced Workflow lar deg enkelt behandle fakturaer på tvers av klienter i samme skjermbilde samtidig. Du kan også redigere flere bilag i samme operasjon.
 •  
 • PO-match
    
  • Du også mulighet til å matche faktura mot innkjøpsordre. Dette kan automatiseres og matches helt ned på linjenivå. Med PO-match kan du jobbe ut i fra avviks prinsippet, og alle faktura som stemmer overens med innkjøpene dine blir behandlet automatisk.  

   
    
      

Disse er med:

Hege Felumb Nerli, Senior ERP Rådgiver/Produkteier Visma.net ERP

Johan B. Slyngstad, ERP Rådgiver