Firmagrupper, brukergrupper, og rollegrupper

I Visma.net Admin kan man definere firmagrupper og brukergrupper som gjør det enklere om mange brukere skal ha tilgang til det samme.

Firmagrupper

Man kan samle flere firma i en firmagruppe slik at man kan gi de samme tilgangene på flere firma til en eller flere brukere samtidig i Admin. Dette gjøres ved å gå til Admin - firma - firmagrupper - legg til firmagruppe. Her legger man inn hvilke firma som skal være med i gruppen. Dette gjør man typisk om man skal gi den samme tilgangen til flere firma til en bruker, så man slipper å legge inn et og et selskap på brukeren. Firmagrupper kan legges til på både enkeltbrukere og på brukergrupper.

Brukergrupper

Man kan og sette opp brukergrupper i Admin der man legger inn flere brukere i en gruppe og velger hvilke selskaper de skal ha tilgang til og hvilke roller de skal ha på de forskjellige selskapene. Da vil alle brukere få nøyaktig de samme tilgangene. Gå til Admin - brukere og roller - brukergrupper - legg til brukergruppe, her legger du inn hvilket firma (evt. firmagruppe), hvilke tilganger de skal ha på de ulike firmaene, og hvilke ansatte som skal være med i gruppen.

Man kan også gi tilgang til firmagrupper i en brukergruppe slik at alle firmaene i firmagruppen blir gitt tilgang til til de brukerne man legger til i brukergruppen og gir også de samme tilgangene i modulene bortover. Da vil alle tilganger bli nøyaktig like på alle brukere på alle firma i firmagruppen. Påse at du velger (firmagruppe) i nedtrekksmenyen så du får med alle firmaene som er i firmagruppen. Om du kun ønsker å gi tilgang til enkeltfirma så velger du det i stedet her og gir tilgang til moduler bortover og legger til brukere nederst.

Rollegrupper

Det er også mulig å definere rollegrupper, det vil si at man legger inn hvilke roller en gruppe skal inneholde og sette den rollegruppen til en bruker. Dette oppretter man i Admin - brukere og roller - oppsett av rollegrupper - legg til rollegruppe. Her legger man inn et navn og en beskrivelse på rollegruppen og legger til hvilke moduler og tilganger denne gruppen skal inneholde.

Deretter kan man legge denne rollegruppen på en bruker. Da kan man f.eks. legge til flere firma nedover og gi rollen du opprettet nedover på alle. Om det er mange tilganger som skal gis så kan dette spare en del tid.

Det er med andre ord mange ulike måter å tildele roller på i Visma.net Admin, og det spørs gjerne på hvor mange brukere og firma man har hvor avansert man burde sette det opp og å gjøre det litt enklere for seg selv. Om det er et enkelt selskap med noen få brukere så er det ikke nødvendig å bruke slike grupper, men om det er mange firma under samme kundeforhold der mange brukere skal ha de samme tilgangene kan det spares en del tid ved å opprette slike grupper.

Gå tilbake til spørsmål og svar
Lukk skjema