OneStop reporting

Den viktigste funksjonen til ethvert regnskapssystem er å gi beslutningstakere innsyn i egne data og gode grunnlag for sine beslutninger. For å få til dette er det fornuftig med et kraftig men intuitivt rapporteringsverktøy.

Ofte ser vi at mangel på gode rapporteringsløsninger gjør at ERP systemene ikke gir beslutnignsgrunnlag, men heller bare gir en historisk oversikt over hvordan ting gikk. Et oppdatert rapporteringsverktøy gir deg mulighet til å levere oppdatert regnskapsdata til enhver tid.

Fleksibilitet

Rapporter laget inne i ett ERP system har ofte enten kun resultatelementer, balanseposter, logistikk eller tilsvarende. OneStop Reporting kan rapportere på tvers av grunnlagstall. Du kan dermed lage en resultatrapport hvor du også kan se de 10 største åpne kundefordringer, hvilke bestillinger som er på vei.

Grafiske elementer

OneStop Reporting støtter bruk av grafer, bilder og logoer. Det meste du kan lage i Excel kan du også lage i OneStop reporting. Det vil si at du med ett klikk kan få resultatrapport ferdig med graf for omsetning, eller resultatutvikling. Rapporter med logo, formatert på den måten din organisasjon ønsker det. Få alltid rapporter som følger bedriftens profil.

Detaljer

Rapporter i OneStop Reporting tillater som hovedregel drilldown. Det betyr at du kan stå på en resultatrapport, se at husleieposten har blitt høyere enn forventet, finne detaljene for hvilke posteringer som er ført der og du kan åpne den mottatte faktuaen og se på den.

En leder kan dermed se årsaken til resultatet på sin avdeling, uten å måtte be økonomiansvarlig om detaljer. De kan sjekke selv – noe som kan gi betydelig tidsbesparelse.

Tilgang

Med OneStop Reporting kan du gi tilgang slik at avdelingsledere selv kan ta ut rapporter for sin avdeling, uten å kunne se andre avdelingers resultater om ønskelig. De kan da selv hente ut sine egne resultater, og analysere sin egen avdeling når de selv ønsker.

Automatisk distribusjon

Noen foretrekker å få epost med rapporter. I OneStopReporting kan du sette opp f.eks. den 10. i hver måned blir resultatrapport sendt til bedriftens. Styret får den den 15 i partallsmåneder, og selgere får oversikt over sine salg og provisjonsberegninger hver fredag kl 16. Oppsettet på hvilke rapporter, hvem og når setter du selv opp i løsningen.

Tilpasning

Du kan selv lage egne rapporter eller tilpasse tidligere designede rapporter enkelt. Du behøver ikke kunne programmering. Man kan lage mye med dra og slipp av felter og enkle utvalg og filtre.

Integrasjoner

Det finnes integrasjoner til mange ERP systemer. BådeVisma.net ERP, Global, Business, Visma.net Project Management, tripletex, VismaLønn med mer er tilgjengelig. Det er også mulig å lage tilpasninger eksisterende integrasjoner. Slik at man kan utvide funksjonaliteten ytterligere.

Budsjettering

Budsjettprosessen er ofte vanskelig for mange. Det sendes Excelark på kryss og tvers og formler kan ødelegges i dokumentene. Flere brukere jobber parallelt og noen må sy sammen excel arkene før det punches inn i et ERP system.

I OneStop Reporting kan du budsjettere direkte på nettsiden. Avhengig av oppsett kan da budsjettet gå til leder for godkjenning før oppdatering mot ERP. Siden det er Excel som ligger til grunn så kan man enkelt benytte fjorårets resultatet som grunnlag, og enkelt gjøre korreksjoner.

Regnskapsbyrå

Er du et regnskapsbyrå så kan OneStop Reporting hjelpe deg å levere et mer dynamisk oppdatert regnskap til dine kunder. Lever rapporter likt hver gang, med profesjonelt design og rett detaljnivå hver gang, til samme tid.

Annet Aktuelt

Se flere nyheter

HR-dagen i Sunnfjord: Vi introduserer Columbi, 4Human HRM og Dottie-HR

Vi er stolte av å endelig kunne presentere resten av foredragsholderne og programlederen for HR-dagen i Sunnfjord

Les mer

HR-dagen i Sunnfjord: Vi introduserer Trude Ramstad

Trude Ramstad sitt hjerte slår for godt lederskap

Les mer

HR-dagen i Sunnfjord: Vi introduserer Rune Semundseth

Han er en rutinert foredragsholder, og en ledende stemme innen HR og lederskap.

Les mer

Få en time
rådgivning!

Kontakt oss!