Superbruker opplæring for Byrå Visma.net Payroll

Thursday
 
17
.
8
.
2023
Kl 10:00 - 12:00
Du får tilsendt en link i Teams dagen i forveien

Program

Columbi har laget et superbrukerkurs for regnskapsbyrå som har Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn. Dette er et kurs som skal gjøre kursdeltager i stand til å fullføre selvstendige migreringer fra gammelt lønnssystem og over til Visma.net Payroll. Kurset er basert på 3 digitale workshops, og i tillegg deltar våre erfarne konsulenter på den første lønnskjøringen via oppkobling.

Hvem passer dette kurset for?

Dette kurset passer for personer som har lønnserfaring via Visma Lønn eller Huldt & Lillevik. Kurset krever at kursdeltager har kjennskap til normal lønnskjøring, samt kjennskap til rutiner mot Altinn, bank og regnskap.

Når og hvordan?

Dette kurset er basert på at all grunnopplæring i august og «skarp» lønnskjøring i Payroll i september 2023. Det betyr at kursdeltager må sette opp en egen lønnsklient på Payroll i tråd med undervisning og gjøre den klar for lønnskjøring i september. Til slutt så kjører vi denne lønnen sammen.

Kursdetaljer

Vi tar forbehold om at de tre første digitale sesjonene kan bli finjustert i forhold til innhold. Tiden som er satt av til den enkelte digitale sesjon er et estimat fra Columbi sin side.

Del 1 – torsdag 17. august klokken 10.00 – 12.00

Innledende informasjon om Payroll og hva som er viktig å merke seg i et migreringsprosjekt. Klargjøring og rydding i gammelt system før data sendes til flyttefabrikken. Opplæring i Visma Community og tips om hvilken gratis kurs superbruker bør delta på. Hvordan bestille lisenser og aktivere firma. Gjennomgang av Payroll tilvalg som Calender og Expense.

Del 2 - tirsdag 29. august kl 10:00 -12:00

Selskapsinnstillinger, avstemming av data etter at flyttefabrikken er kjørt. Kostnadsbærertyper, kostnadsbærere, kreditorer, firmabilregister, fagforeninger, pensjon, arbeidstidsordning, kontoer og kontotyper, oppsett av lønnsarter, sjekke lønnsarter fra VL/HL, endre, kopiere og opprette nye, oppsett mot Altinn og bank.

Hvordan påvirker oppsett og bruk av Calendar og Expense lønnskjøringen i Payroll.

Del 3 - torsdag 31. august kl 10:00 - 12:00

Gjennomgang av persondata, her under faste og variable data, opprette ansatte som brukere, datostyring i Payroll, hva er retroaktive verdier, og hvordan oppstår de? Klargjøring til lønnskjøring, opprette lønnskjøring, sjekke data i kjøringen, lønnsrapporter, transaksjonsoversikt, HRM Analytics, sjekk av regnskapsbilag.

Del 4 Lønnskjøring

Tidspunkt avtaler våre Payroll konsulenter direkte med dere, vi deltar på en komplett lønnskjøring sammen med kursdeltager. Alt forarbeid som må gjøres i Payroll forut for lønnskjøringen må kursdeltager har gjennomført selv. Kontroll av overføring til bank, regnskap og Altinn er en del av kurset.

Spesialtilpasning av filer til ERP systemer er ikke inkludert i kurset.

Spesialtilpasning av filer fra time-registering og inn i Payroll er ikke inkludert i kurset.

Priser og betingelser

Superbruker kurs Visma.net Payroll, per deltager: kr 15.550,-

Tilleggsseksjoner (opsjoner)

Superbruker Expense (reiseregning): kr 5.000,- *1

Superbruker Calender (timer, fravær, ferie): kr 5000,- *2

*1 Superbruker Expense

Dette er et 3,5 timers digitalt kurs der vi går gjennom oppsett og bruk av Visma.net Expense. Inkludert i kurset er dokumentasjon. Dette kurset vil bli satt opp tidligst i september 2023.

*2 Superbruker Calender

Dette er et 3,5 timers digitalt kurs der vi går gjennom oppsett og bruk av Visma.net Calander. Inkludert i kurset er dokumentasjon. Dette kurset vil bli satt opp tidligst i september 2023.

Disse er med:

Morten Sætra, Senior HRM Rådgiver

Tore Berg, Senior HRM Rådgiver