Gran: Regeloppdatering/årsavslutningskurs i lønn

Fredag 10. desember
Kl 08:00 - 16:00
Sanner Hotell, Gran

Program

Klikk her for å få tilgang til opptaket

Columbi sammen med jurister fra Visma inviterer vi til Regeloppdatering/årsavslutningskurs på Sanner Hotell på Gran.

Ved påmelding før 27. oktober får du en spesialpris på kr 4250,-. Ved påmelding etter 27. oktober er prisen kr 4600,-

Programmet for dagen er to-delt. Juristene fra Visma vil først gå igjennom endringer i regelverk innen bl.a. lønn & personal, skatt, ferie, hjemmekontor før Columbi tar over å gir en praktisk gjennomgang av årsavslutning. Det er årsavslutningsrutinene i både Huldt&Lillevik lønn og Visma.net Payroll som vil vises.

Godkjenningsordningen:

Regnskapsførere: Kurset kvalifiserer til 2 timer etterutdanning innen Skatterett/avgiftsrett og 3 timer rettslære

Revisor: Kurset kvalifiserer til 2 timer etterutdanning innen Skatterett/avgiftsrett og 3 timer annet.

Har du ikke anledning til å være med på kurs på Gran? Ser våre alternativer her.

Juristene fra Visma sin juridiske avdeling gjennomgår

Nytt innen lønn & personal

Arbeidsgiveravgift:

 • Ambulerende virksomhet

Gaver:

 • Beløpsgrenser
 • Ikke krav om generell ordning
 • Hvilke gaver kommer inn under de nye reglene?

OTP:

 • 12-måneders regelen opphevet
 • Egen pensjonkonto
 • Arbeidsgiver plikt til å informere
 • Pensjonstilbydere henter data fra a-meldinger
 • Privat tjenestepensjon - fra første dag og første krone

Statens reiseregulativ forlenget ut 2021

Fortrinssrett til ny ansettelse - endring fra 01. juli 2021

Minstelønn, har vi det i Norge?

Kan arbeidsgiver kreve informasjon om vaksinert?

Digital innteksmelding, nyttt her?

Koronaregler - sykepenger og omsorgspenger - hva gjelder nå?

Foreldrepenger -nye regler fra 01. oktober 2021

Permittering - hvilke regler gjelder nå?

Permisjoner rapporter i a-meldinger - hvilke

Litt nytt fra domstolene om lønn og personal:

 • Trekk i lønn - anket til HR (trekkrekkefølge ved flere krav)
 • Ferie og feriepenger - krav foreldes ikke
 • Tipssaken
 • Oppgielse i prøvetid
 • Datatilsynet - overtredelsesgebyr

Satser og beløp 2021

Skatt

Trekkberegning - tabelltrekk og % trekk

 • Overtid, bonus, etc.
 • Skattekort og lønnskort
Ferie
 • Aktuelle problemstillinger
 • Hvor mange feriedager har en ansatt krav på?
 • Ikke avviklet ferie, slette dager eller overføre til nytt år?
 • Ferie og 60 år
 • Overføre feriedager
 • Kalenderdager vs. arbeidsdager
 • Ferie og sluttoppgjør
Hjemmekontor
 • Hvilke regler gjelder nå?
 • Lokaler, utstyr, reiser fra hjemmekontor
Hva skjer fra 2022
 • Forbud mot lønn utbetalt i kontanter - nye regler fra 1. januar 2022
 • Nye bestemmelser om 'lønnstyveri' - nye regler fra 1. januar 2022
 • Statsbudsjettet
 • Premiesats AFP privat sektor

Columbi Micro AS viser

Årsavslutning for 2021
 • Praktisk visning av årsavslutningsrutiner i Huldt & Lillevik lønn og Visma.net Payroll
 • Avstemming - gode rutiner og nyttige lister
 • Kjente feilkilder og erfaringer knyttet til A-meldinger
 • Digial inntektsmelding og refusjonssøknader
 • Tips og erfaringer knyttet til korona-relatert fravær

Meld meg på dette kurset

Disse er med

Sven Ivar Lønneid, jurist Visma

Ivar Grønndahl, jurist Visma

Tore Berg, HR Consultant Columbi

Jens Erik Mjølnerød, HR Manager Columbi

Referanser

No items found.
Lukk skjema