Calender kurs i juni

Tuesday
 
13
.
6
.
2023
Kl 08:30 - 11:30
Webinaret foregår på Teams, du får tilsendt en lenke.

Program

Få en komplett Calender gjennomgang og se mulighetene Calender kan gi din bedrift!

Målet med kurset er at du skal få en helhetlig forståelse på hvordan Calender kan benyttes sammen med lønnssystemet Visma Payroll.

  • Hvordan utnytte time- og fraværsregistrering effektivt?
  • Automatisk beregning av fleksitid - overtid - tillegg
  • Hvilke registreringer påvirker lønn for fast- / timelønnede?
  • Hvordan administrere arbeidstid?
  • Hvordan administrere feriesaldoer?
  • Hvilke rapportmuligheter har du?
  • Rapporteringspliktig fravær (a-meldingen) - hva må med?
  • Når genereres digital inntektsmelding i Payroll?
  • Roller og attestering - vi gir en generell oversikt

Målgruppen for kurset er dere som jobber med lønnskjøring i Payroll, og som ønsker en bedre forståelse på funksjonalitetene i Calendar sett i sammenheng med Payroll. Det kan også gi HR ansvarlig en innføring over hvilke muligheter Payroll gir som ett komplett system for fravær og -timeregistrering og lønn.

Varighet: 3 timer

Pris: Kr 3490,- per deltager

Vi setter også opp et kurs i september!

Disse er med:

Jens Erik Mjølnerød, HR Manager

Lillian Andreassen, HRM Rådgiver