SAF-T rapportering i Visma Business

Les om våre erfaringer om SAF-T rapportering i Visma Business

SAF-T rapportering i Visma Business

SAF-T er et begrep vi har hørt om i lenger tid, men som frem til nå ikke har vært brukt i praksis. Vi har nå kunder som er blitt bedt om å levere filer i SAF-T format og har fått noe erfaring som vi vil dele med alle våre Visma Business kunder.

Når du blir bedt om å eksportere en SAF-T fil, får du også en frist å forholde deg til. Det er derfor veldig lurt å være i forkant og få ryddet i leverandør og kunderegisteret. Hvis du vil ha en oversikt over hvilke kunder og leverandører som ikke oppfyller valideringen til Skatteetaten, det kan for eksempel ligge feil i postnr osv., så kan vi bistå med å kjøre en teknisk validering av filen. Denne valideringen kan vi kjøre når det passer deg, men du må ha minimum versjon 14.10 av Visma Business.

Vi kjører valideringen og gir deg en feilrapport tilbake for kr 2500,- per fil. Ta kontakt hvis du har mange klienter.

Bestilling kan sendes til support@columbi.no

Hva er SAF-T?

SAF-T står for Standard Audit File-Tax.

Det er et standardformat for utveksling av regnskapsdata som er utarbeidet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten etter anbefaling fra OECD.

Selskap som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne levere regnskapsdata i et gitt standard format. Virksomheter som har lavere omsetning enn fem millioner kroner er i utgangspunktet unntatt fra kravet, men ikke når de har bokførte opplysninger tilgjengelig. Dette gjelder bokføringsperiode som begynner 1 januar 2020 eller senere.

Før dette tidspunktet vil rapporteringen i SAF-T formatet være frivillig.

Det skal kun sendes inn fil i SAF-T format når Skatteetaten ber om det.  

Hva må settes opp i Visma Business

Gå igjennom disse parameterne på alle klienter og se til at de står på. Merk at de ikke har tilbakevirkende kraft. Hvis du har mange klienter, kontakt support@columbi.no for bistand med å få satt disse parameterne.

Anbefalte parametere

·        Bedriftsopplysninger | Aut.gen.trans.beh

Aut.gen.trans.beh må settes til 2[Produseres fortløpende]

Med dette parametere vil kunde og leverandør nr bli satt på transaksjoner som blir dannet mot 1500/2400, noe som er et sporingskrav fra Skatteetaten.

·        Bedriftsopplysninger | Regnskapsbehandling

Kryss av for ‘Hovedbokstransaksjoner pr faktura’ og ‘Hovedbokstrans pr ordre ved postering fra produkttrans’.

Hva bør kontrolleres før opprettelse av SAF-T fil?

Før du generer filen er det noen punkter du bør gå igjennom:

Kontoplan

Kontoplan må være knyttet opp mot SAF-T kontoplanen. Hvis du vil ha bistand med import av kontoplan og matchingen, ta kontakt med support@columbi.no.

1.      Kontroller at alle kontoer har SAF-T kontonummer

2.      Kontroller at kontotypen som er koblet opp er korrekt

3.      Standardkonto status viser hvordan kontoen er koblet opp. Status ‘3 Bekreftet’ kan benyttes ved bekreftelse på korrekt kobling slik at du har oversikt over hvilke kontoer du har vært igjennom.

Konto som ikke har SAF-T konto eller ikke lenger er i bruk må registreres med ‘NA’ i SAF-T kontonr kolonnen.

Alle avgiftskoder må være knyttet opp mot en SAF-T avgiftskode. Dersom det er avgiftskoder som ikke er i bruk kan disse registreres med NA

·        Administrasjon | Regnskap | Avg.koder og bokf.regler | Avgiftskoder | Kolonne med SAF-T avg.kode.

Bedriftsopplysninger

Selskapet må ha fylt ut følgende grunndata:

1.      Selskapsnavn

2.      Organisasjonsnummer

3.      Adresse

4.      E-post

5.      Telefonnummer

6.      Regnskapsføreres navn og epost

Kunder må minimum ha fylt ut dette:

1.      Navn

2.      Postnummer

3.      Poststed

Leverandører har disse kravene:

1.      Navn

2.      Organisasjonsnummer

3.      Postnummer

4.      Poststed.

Husk! Dersom det er en utenlandsk kunde/leverandør – sett på landkode. Ellers vil mange feile i kontroll av postnummer og sted.

Opprydding av kunder og leverandører

Vi kan bistå med å få ut en komplett liste med hvilke kunder og leverandører som ikke består valideringen til Skatteetaten. Hvis du vil ha ytterligere bistand med opprydding så kontakt oss.

Bruk av Bizweb

I forbindelse med at man rydder opp i kunder og leverandører bruk av Bizweb til god hjelp. Her vil man oppdaterte grunndata.

Se bruk av funksjonene på Visma Community:

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Business-og/Tatt-i-bruk-Visma-Bizweb-i-Visma-Business/ta-p/27235

Sletting/anonymisering

Hjelp i Visma Business til å slette/anonymisere i gamle kunde-/leverandørdata. Så kan du få ryddet vekk gamle kunder/leverandører som ikke lenger er nødvendig å ta vare på når oppbevaringsplikten er utgått. Se vår FAQ for hvordan man aktivere og bruker funksjonen. Denne funksjonen brukes også dersom kunde/leverandør ber om å få slettet informasjon om seg selv som privatperson hos deres firma ihht GDPR.

https://www.columbi.no/faq

Eksport av SAF-T filen

Du setter opp hvilket område filen skal lagres på under:

·        Administrasjon | Systemopplysninger | SAF-T-sti 

Eksport av filen (fra versjon 15.01.0) gjør du her:

·        Administrasjon | Bedriftsopplysninger |Høyreklikk | Behandling | Eksporter SAF-T

I tidligere versjon av Visma Business finner du eksporten her:

Administrasjon |Systemopplysninger | Bedrifter | Velg selskap | Høyreklikk | Behandling |Eksport SAF-T

SAF-T filen skal lastes opp i Altinn med en referansekode du har fått oppgitt fra Skatteetaten.

Hvis du vil vite i forkant hva som er mangler i din SAF-T fil, be oss om å kjøre en validering av filen, kr 2500,- per fil. Send bestilling til support@columbi.no

December 11, 2020

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

SAF-T er et begrep vi har hørt om i lenger tid, men som frem til nå ikke har vært brukt i praksis. Vi har nå kunder som er blitt bedt om å levere filer i SAF-T format og har fått noe erfaring som vi vil dele med alle våre Visma Business kunder.

Når du blir bedt om å eksportere en SAF-T fil, får du også en frist å forholde deg til. Det er derfor veldig lurt å være i forkant og få ryddet i leverandør og kunderegisteret. Hvis du vil ha en oversikt over hvilke kunder og leverandører som ikke oppfyller valideringen til Skatteetaten, det kan for eksempel ligge feil i postnr osv., så kan vi bistå med å kjøre en teknisk validering av filen. Denne valideringen kan vi kjøre når det passer deg, men du må ha minimum versjon 14.10 av Visma Business.

Vi kjører valideringen og gir deg en feilrapport tilbake for kr 2500,- per fil. Ta kontakt hvis du har mange klienter.

Bestilling kan sendes til support@columbi.no

Hva er SAF-T?

SAF-T står for Standard Audit File-Tax.

Det er et standardformat for utveksling av regnskapsdata som er utarbeidet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten etter anbefaling fra OECD.

Selskap som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne levere regnskapsdata i et gitt standard format. Virksomheter som har lavere omsetning enn fem millioner kroner er i utgangspunktet unntatt fra kravet, men ikke når de har bokførte opplysninger tilgjengelig. Dette gjelder bokføringsperiode som begynner 1 januar 2020 eller senere.

Før dette tidspunktet vil rapporteringen i SAF-T formatet være frivillig.

Det skal kun sendes inn fil i SAF-T format når Skatteetaten ber om det.  

Hva må settes opp i Visma Business

Gå igjennom disse parameterne på alle klienter og se til at de står på. Merk at de ikke har tilbakevirkende kraft. Hvis du har mange klienter, kontakt support@columbi.no for bistand med å få satt disse parameterne.

Anbefalte parametere

·        Bedriftsopplysninger | Aut.gen.trans.beh

Aut.gen.trans.beh må settes til 2[Produseres fortløpende]

Med dette parametere vil kunde og leverandør nr bli satt på transaksjoner som blir dannet mot 1500/2400, noe som er et sporingskrav fra Skatteetaten.

·        Bedriftsopplysninger | Regnskapsbehandling

Kryss av for ‘Hovedbokstransaksjoner pr faktura’ og ‘Hovedbokstrans pr ordre ved postering fra produkttrans’.

Hva bør kontrolleres før opprettelse av SAF-T fil?

Før du generer filen er det noen punkter du bør gå igjennom:

Kontoplan

Kontoplan må være knyttet opp mot SAF-T kontoplanen. Hvis du vil ha bistand med import av kontoplan og matchingen, ta kontakt med support@columbi.no.

1.      Kontroller at alle kontoer har SAF-T kontonummer

2.      Kontroller at kontotypen som er koblet opp er korrekt

3.      Standardkonto status viser hvordan kontoen er koblet opp. Status ‘3 Bekreftet’ kan benyttes ved bekreftelse på korrekt kobling slik at du har oversikt over hvilke kontoer du har vært igjennom.

Konto som ikke har SAF-T konto eller ikke lenger er i bruk må registreres med ‘NA’ i SAF-T kontonr kolonnen.

Alle avgiftskoder må være knyttet opp mot en SAF-T avgiftskode. Dersom det er avgiftskoder som ikke er i bruk kan disse registreres med NA

·        Administrasjon | Regnskap | Avg.koder og bokf.regler | Avgiftskoder | Kolonne med SAF-T avg.kode.

Bedriftsopplysninger

Selskapet må ha fylt ut følgende grunndata:

1.      Selskapsnavn

2.      Organisasjonsnummer

3.      Adresse

4.      E-post

5.      Telefonnummer

6.      Regnskapsføreres navn og epost

Kunder må minimum ha fylt ut dette:

1.      Navn

2.      Postnummer

3.      Poststed

Leverandører har disse kravene:

1.      Navn

2.      Organisasjonsnummer

3.      Postnummer

4.      Poststed.

Husk! Dersom det er en utenlandsk kunde/leverandør – sett på landkode. Ellers vil mange feile i kontroll av postnummer og sted.

Opprydding av kunder og leverandører

Vi kan bistå med å få ut en komplett liste med hvilke kunder og leverandører som ikke består valideringen til Skatteetaten. Hvis du vil ha ytterligere bistand med opprydding så kontakt oss.

Bruk av Bizweb

I forbindelse med at man rydder opp i kunder og leverandører bruk av Bizweb til god hjelp. Her vil man oppdaterte grunndata.

Se bruk av funksjonene på Visma Community:

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Business-og/Tatt-i-bruk-Visma-Bizweb-i-Visma-Business/ta-p/27235

Sletting/anonymisering

Hjelp i Visma Business til å slette/anonymisere i gamle kunde-/leverandørdata. Så kan du få ryddet vekk gamle kunder/leverandører som ikke lenger er nødvendig å ta vare på når oppbevaringsplikten er utgått. Se vår FAQ for hvordan man aktivere og bruker funksjonen. Denne funksjonen brukes også dersom kunde/leverandør ber om å få slettet informasjon om seg selv som privatperson hos deres firma ihht GDPR.

https://www.columbi.no/faq

Eksport av SAF-T filen

Du setter opp hvilket område filen skal lagres på under:

·        Administrasjon | Systemopplysninger | SAF-T-sti 

Eksport av filen (fra versjon 15.01.0) gjør du her:

·        Administrasjon | Bedriftsopplysninger |Høyreklikk | Behandling | Eksporter SAF-T

I tidligere versjon av Visma Business finner du eksporten her:

Administrasjon |Systemopplysninger | Bedrifter | Velg selskap | Høyreklikk | Behandling |Eksport SAF-T

SAF-T filen skal lastes opp i Altinn med en referansekode du har fått oppgitt fra Skatteetaten.

Hvis du vil vite i forkant hva som er mangler i din SAF-T fil, be oss om å kjøre en validering av filen, kr 2500,- per fil. Send bestilling til support@columbi.no

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema