Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Regjeringen opphever særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken.

Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Pressemelding| Dato: 23.03.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet

|Nr: 10/20

Regjeringen opphever særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken.

Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul-og påskehøytiden, men NAV kan gi unntak fra denne særregelen. Det har de siste ukene vært en enorm økning i antall søknader om dagpenger fra permitterte som følge av covid-19-pandemien. Det forenkler derfor saksbehandlingen for NAV betraktelig at etaten nå slipper å behandle dispensasjoner om permitteringer i påsken.

– Vi fjerner særregelen slik at permitterte får dagpenger i påsken. Samtidig letter vi situasjonen for et hardt presset NAV, sier arbeids-og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Endringen innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.

Arbeidsgivere trenger ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene.

March 25, 2020

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Pressemelding| Dato: 23.03.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet

|Nr: 10/20

Regjeringen opphever særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken.

Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul-og påskehøytiden, men NAV kan gi unntak fra denne særregelen. Det har de siste ukene vært en enorm økning i antall søknader om dagpenger fra permitterte som følge av covid-19-pandemien. Det forenkler derfor saksbehandlingen for NAV betraktelig at etaten nå slipper å behandle dispensasjoner om permitteringer i påsken.

– Vi fjerner særregelen slik at permitterte får dagpenger i påsken. Samtidig letter vi situasjonen for et hardt presset NAV, sier arbeids-og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Endringen innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.

Arbeidsgivere trenger ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene.

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema