Plug in and smile, or plug out and leave!

Med Visma.net Payroll får du full fleksibilitet ved å kunne koble til aper og tjenester du kan abonnere på.

Plug in and smile, or plug out and leave!

En av fordelene med å abonnere på tjenester i skyen som Visma.net Payroll, er at det oppstår et miljø rundt med apper/tjenester som du kan koble inn og abonnere på. Liker du appen/tjenesten så bruker du den, liker du den ikke så kobler du den fra.

Ett eksempel på en slik tjeneste er «Lønnshåndtering» som utviklingsavdelingen i Columbi har laget.

Våre utviklere lager skreddersydde integrasjoner for Visma.net

Lønnshåndtering for Visma.net Payroll

Vi har utviklet en tjeneste i skyen som lar deg administrere lønnen til de ansatte basert på lønnstrinn og lønnsstiger. Det er automatisk eller direkte plassering av lønn ut fra ansiennitet eller alder.

Opprykk er automatisert og basert på eksakt tidspunkt, eller du kan velge om du benytte direkte plassering på lønnstrinn.

Marius fra vår utviklingsavdeling har vært sentral i utformingen av tjenesten for «Lønnshåndtering» for Visma.net Payroll. Han sier at tjenesten er etter samme lest som modulen «Lønnshåndtering» i Huldt & Lillevik lønn, men at vi har gjort en rekke forbedringer. Blant annet så har vi parameterstyrt sperring på om lønnen skal kunne settes ned bakover i tid.

Vil du har mer informasjon?

Følg denne linken og fyll ut informasjon – vi tar kontakt!

February 1, 2022

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

En av fordelene med å abonnere på tjenester i skyen som Visma.net Payroll, er at det oppstår et miljø rundt med apper/tjenester som du kan koble inn og abonnere på. Liker du appen/tjenesten så bruker du den, liker du den ikke så kobler du den fra.

Ett eksempel på en slik tjeneste er «Lønnshåndtering» som utviklingsavdelingen i Columbi har laget.

Våre utviklere lager skreddersydde integrasjoner for Visma.net

Lønnshåndtering for Visma.net Payroll

Vi har utviklet en tjeneste i skyen som lar deg administrere lønnen til de ansatte basert på lønnstrinn og lønnsstiger. Det er automatisk eller direkte plassering av lønn ut fra ansiennitet eller alder.

Opprykk er automatisert og basert på eksakt tidspunkt, eller du kan velge om du benytte direkte plassering på lønnstrinn.

Marius fra vår utviklingsavdeling har vært sentral i utformingen av tjenesten for «Lønnshåndtering» for Visma.net Payroll. Han sier at tjenesten er etter samme lest som modulen «Lønnshåndtering» i Huldt & Lillevik lønn, men at vi har gjort en rekke forbedringer. Blant annet så har vi parameterstyrt sperring på om lønnen skal kunne settes ned bakover i tid.

Vil du har mer informasjon?

Følg denne linken og fyll ut informasjon – vi tar kontakt!

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema