Nyttige tips til MVA meldingen 2022 i Visma Business

Vi har samlet opp noen nyttige tips til hva dere må ta hensyn til ved levering av ny MVA melding i 2022.

Nyttige tips til MVA meldingen 2022 i Visma Business

Innen 10. april skal første MVA termin 2022 leveres til Altinn. Dette blir første gang det skal leveres på nytt format og vi har samlet opp noen nyttige tips til hva dere må tenke på i Visma Business i forbindelse med levering. Se forøvrig denne artikkelen om hva som må klargjøres før sending av MVA meldingen.

Autoreport

Det er Visma.net Autoreport som står for kommunikasjonen mellom ERP systemet og Altinn. Du sender MVA meldingen til Autoreport som igjen sender videre til Altinn. For å få lov til å sende til Autoreport må din bruker i Visma.net ha Autoreport tilganger, tildeles per firma under Admin - Brukere i Visma.net:

I tillegg må brukeren som skal sende fra Autoreport til Altinn har rettigheter til dette i Altinn. Brukeren trenger rettigheten;

Regnskapsmedarbeider

Utfyller/Innsender

Begrenset signeringsrett

Visma har lagt ut detaljert beskrivelse av hva som skjer ved innsending til Autoreport og kjente problemstillinger, se denne artikkelen.

Visma Business

En forutsetning for å få ut tall til den nye MVA meldingen er at dere er på versjon 16 av Visma Business. I tillegg er det en stor fordel å være på versjon 16.10.2, på versjoner før dette er det en valideringsfeil mot Altinn. Har du desimaler vil du ikke få levert MVA meldingen elektronisk via Autoreport. Du kan komme rundt dette med å levere manuelt eller korrigere i XML filen før levering.

MVA meldingen skal leveres fra et nytt skjermbildet. Dette skjermbildet skal du få installert når du oppgradere til versjon 16. Under Behandlingsmenyen velger du 'Send norsk mva-melding' og et nytt vindu vil dukke opp.

I vinduet som kommer opp kan dere verifisere tallene før innsending. Ved å trykke på knappen Send vil MVA meldingen bli sendt til Autoreport. Når din id er validert og du har fått bekreftet innsendingen kan du gå tilbake i Visma Business og bekrefte i dialogvinduet som her er kommet opp. Det blir som før dannet en bunt som nuller ut MVA kontoene. Merk at vi nå ikke får betalingsforslaget automatisk tilbake i Visma Business, dette kommer i en senere versjon av Altinn 3.

Typiske avvik:

  • Dere har posteringer direkte på MVA kontoer. Direkteføring av merverdiavgft mot mva-konto i balansen skal kun gjøres dersom du fører grunnlaget for disse føringene med riktig avgiftskode for «nettoføring». Slik direkteføring av merverdiavgift skal alltid føres innenfor samme bilagsnummer. Dersom du ikke ser noen hensikt med dette, så trenger du heller ikke bruke det. Summer da i stedet grunnlag og avgift og før beløpene brutto med de ordinære brutto avgiftskodene
  • Dere har posteringer med MVA-spesifikasjon som er gjort før oppgradering til versjon 16. Her må dere se tallene som ligger i skjermbildet MVA-melding 2022 - overgangsvindu. MVA-meldingen må leveres manuelt slik at dere får korrigert for disse posteringene.

OBS! Se til at det i kontoplanen nå er lagt inn hvilke konto som skal ha MVA-spesifikasjon. Før versjon 16 ble dette lagt i Opplysning 8 feltet (kolonnen MVA-spesifikasjon fantes ikke før versjon 16).

Trenger du bistand med MVA meldingen, ta kontakt med support@columbi.no

March 9, 2022

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Innen 10. april skal første MVA termin 2022 leveres til Altinn. Dette blir første gang det skal leveres på nytt format og vi har samlet opp noen nyttige tips til hva dere må tenke på i Visma Business i forbindelse med levering. Se forøvrig denne artikkelen om hva som må klargjøres før sending av MVA meldingen.

Autoreport

Det er Visma.net Autoreport som står for kommunikasjonen mellom ERP systemet og Altinn. Du sender MVA meldingen til Autoreport som igjen sender videre til Altinn. For å få lov til å sende til Autoreport må din bruker i Visma.net ha Autoreport tilganger, tildeles per firma under Admin - Brukere i Visma.net:

I tillegg må brukeren som skal sende fra Autoreport til Altinn har rettigheter til dette i Altinn. Brukeren trenger rettigheten;

Regnskapsmedarbeider

Utfyller/Innsender

Begrenset signeringsrett

Visma har lagt ut detaljert beskrivelse av hva som skjer ved innsending til Autoreport og kjente problemstillinger, se denne artikkelen.

Visma Business

En forutsetning for å få ut tall til den nye MVA meldingen er at dere er på versjon 16 av Visma Business. I tillegg er det en stor fordel å være på versjon 16.10.2, på versjoner før dette er det en valideringsfeil mot Altinn. Har du desimaler vil du ikke få levert MVA meldingen elektronisk via Autoreport. Du kan komme rundt dette med å levere manuelt eller korrigere i XML filen før levering.

MVA meldingen skal leveres fra et nytt skjermbildet. Dette skjermbildet skal du få installert når du oppgradere til versjon 16. Under Behandlingsmenyen velger du 'Send norsk mva-melding' og et nytt vindu vil dukke opp.

I vinduet som kommer opp kan dere verifisere tallene før innsending. Ved å trykke på knappen Send vil MVA meldingen bli sendt til Autoreport. Når din id er validert og du har fått bekreftet innsendingen kan du gå tilbake i Visma Business og bekrefte i dialogvinduet som her er kommet opp. Det blir som før dannet en bunt som nuller ut MVA kontoene. Merk at vi nå ikke får betalingsforslaget automatisk tilbake i Visma Business, dette kommer i en senere versjon av Altinn 3.

Typiske avvik:

  • Dere har posteringer direkte på MVA kontoer. Direkteføring av merverdiavgft mot mva-konto i balansen skal kun gjøres dersom du fører grunnlaget for disse føringene med riktig avgiftskode for «nettoføring». Slik direkteføring av merverdiavgift skal alltid føres innenfor samme bilagsnummer. Dersom du ikke ser noen hensikt med dette, så trenger du heller ikke bruke det. Summer da i stedet grunnlag og avgift og før beløpene brutto med de ordinære brutto avgiftskodene
  • Dere har posteringer med MVA-spesifikasjon som er gjort før oppgradering til versjon 16. Her må dere se tallene som ligger i skjermbildet MVA-melding 2022 - overgangsvindu. MVA-meldingen må leveres manuelt slik at dere får korrigert for disse posteringene.

OBS! Se til at det i kontoplanen nå er lagt inn hvilke konto som skal ha MVA-spesifikasjon. Før versjon 16 ble dette lagt i Opplysning 8 feltet (kolonnen MVA-spesifikasjon fantes ikke før versjon 16).

Trenger du bistand med MVA meldingen, ta kontakt med support@columbi.no

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema