Nyheter i versjon 16 av Visma Global

Vi har her samlet opp noen av nyhetene som er kommet i versjon 16 av Visma Global

Nyheter i versjon 16 av Visma Global

Vi har her samlet opp noen av nyhetene som er kommet i versjon 16 av Visma Global.

Automatisk oppretting av ny bilagsnummer serie

Hvis du benytter samme bilagsnummerserie hvert år, så kan du i nyeste versjonen aktivere at Visma Global oppretter nye bilagsnummer serier automatisk ved overgang til nytt år. Menyvalg er «Verktøy» - «Firmainnstillinger» - «Økonomi».

Automatisk oppdatering av bunter

Det er nå mulig å sette opp en tidsstyrt oppgave som automatisk oppdatere bunter. Les mer om i dette brukertipset på Visma Community

Automatisk godkjenning av inngående faktura i Visma Dokumentsenter

I versjon 16 av Visma Dokumentsenter så kan du lage en regel på en leverandør om å automatisk godkjenne faktura (innenfor gitte forutsetninger). For eksempel du har en husleie som kommer hver måned fra samme leverandør og med samme beløp. AutoApprove aktiveres under Systeminnstillinger i Dokumentsenter og reglene lager du under Verktøy - Autoapprove avtaler. Kontakt oss hvis du trenger bistand med å få satt opp dette.

Sjekk av inngående faktura fra Autoinvoice (AutoDetect - 'trygg handel')

Autoinvoice tilbyr en tjeneste som skal hjelpe oss med å stoppe faktura som ikke er 'trygge'. Dvs. vi kan få en advarsel i Dokumentsenter hvis f.eks. firmaet ikke er MVA registrert eller om firmaet er under konkursbehandling. Det koster ingenting å aktivere disse kontrollene og vi oppfordrer alle om å aktivere disse. Aktiveringen gjør du under System - Visma Autoinvoice (forutsetter at du har Administrator rettigheter i Dokumentsenter).

November 8, 2021

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Vi har her samlet opp noen av nyhetene som er kommet i versjon 16 av Visma Global.

Automatisk oppretting av ny bilagsnummer serie

Hvis du benytter samme bilagsnummerserie hvert år, så kan du i nyeste versjonen aktivere at Visma Global oppretter nye bilagsnummer serier automatisk ved overgang til nytt år. Menyvalg er «Verktøy» - «Firmainnstillinger» - «Økonomi».

Automatisk oppdatering av bunter

Det er nå mulig å sette opp en tidsstyrt oppgave som automatisk oppdatere bunter. Les mer om i dette brukertipset på Visma Community

Automatisk godkjenning av inngående faktura i Visma Dokumentsenter

I versjon 16 av Visma Dokumentsenter så kan du lage en regel på en leverandør om å automatisk godkjenne faktura (innenfor gitte forutsetninger). For eksempel du har en husleie som kommer hver måned fra samme leverandør og med samme beløp. AutoApprove aktiveres under Systeminnstillinger i Dokumentsenter og reglene lager du under Verktøy - Autoapprove avtaler. Kontakt oss hvis du trenger bistand med å få satt opp dette.

Sjekk av inngående faktura fra Autoinvoice (AutoDetect - 'trygg handel')

Autoinvoice tilbyr en tjeneste som skal hjelpe oss med å stoppe faktura som ikke er 'trygge'. Dvs. vi kan få en advarsel i Dokumentsenter hvis f.eks. firmaet ikke er MVA registrert eller om firmaet er under konkursbehandling. Det koster ingenting å aktivere disse kontrollene og vi oppfordrer alle om å aktivere disse. Aktiveringen gjør du under System - Visma Autoinvoice (forutsetter at du har Administrator rettigheter i Dokumentsenter).

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema