Nyheter i versjon 16 av Visma Business

Vi har her samlet opp noen av nyhetene som er kommet i versjon 16 av Visma Business

Nyheter i versjon 16 av Visma Business

Vi har her samlet opp noen av nyhetene som er kommet i versjon 16 av Visma Business og Dokumentsenter.

Den største endringen i versjon 16 er at dette er versjonen du trenger for å levere MVA meldingen for 2022. Det kan du lese mer om her.

Endring i MVA meldingen til versjon 16.10 (versjonen kommer i desember)

De allerede dokumenterte "Forklaringene" til MVA-meldingen som kommer i 2022 skal deles i to forklaringstyper, en standardisert "Merknad" og den allerede implementerte og dokumenterte funksjonen for egendefinerte tekster(forklaringer).

Årsaken til denne endringer er at Skatteetaten ønsker å redusere manuelt arbeid. "Merknader" vil bli behandlet maskinelt, mens manuelle forklaringer alltid vil kontrolleres manuelt. Den eneste praktiske fordelen  ved å benytte de faste "Merknadene" i stedet for manuell forklaringer at da vil en kunne få utbetalt eventuelt beløp til gode en dag eller to raskere enn ved bruk manuell forklaring. Merkandsfeltet finner ikke i versjon 16.01 av Visma Business, men kommer til versjon 16.10.

Automatisk godkjenning av inngående faktura i Visma Dokumentsenter

I versjon 16 av Visma Dokumentsenter så kan du lage en regel på en leverandør om å automatisk godkjenne faktura (innenfor gitte forutsetninger). For eksempel du har en husleie som kommer hver måned fra samme leverandør og med samme beløp. AutoApprove aktiveres under Systeminnstillinger i Dokumentsenter og reglene lager du under Verktøy - Autoapprove avtaler. Kontakt oss hvis du trenger bistand med å få satt opp dette.

Sjekk av inngående faktura fra Autoinvoice (AutoDetect - 'trygg handel')

Autoinvoice tilbyr en tjeneste som skal hjelpe oss med å stoppe faktura som ikke er 'trygge'. Dvs. vi kan få en advarsel i Dokumentsenter hvis f.eks. firmaet ikke er MVA registrert eller om firmaet er under konkursbehandling. Det koster ingenting å aktivere disse kontrollene og vi oppfordrer alle om å aktivere disse. Aktiveringen gjør du under System - Visma Autoinvoice (forutsetter at du har Administrator rettigheter i Dokumentsenter).

November 8, 2021

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Vi har her samlet opp noen av nyhetene som er kommet i versjon 16 av Visma Business og Dokumentsenter.

Den største endringen i versjon 16 er at dette er versjonen du trenger for å levere MVA meldingen for 2022. Det kan du lese mer om her.

Endring i MVA meldingen til versjon 16.10 (versjonen kommer i desember)

De allerede dokumenterte "Forklaringene" til MVA-meldingen som kommer i 2022 skal deles i to forklaringstyper, en standardisert "Merknad" og den allerede implementerte og dokumenterte funksjonen for egendefinerte tekster(forklaringer).

Årsaken til denne endringer er at Skatteetaten ønsker å redusere manuelt arbeid. "Merknader" vil bli behandlet maskinelt, mens manuelle forklaringer alltid vil kontrolleres manuelt. Den eneste praktiske fordelen  ved å benytte de faste "Merknadene" i stedet for manuell forklaringer at da vil en kunne få utbetalt eventuelt beløp til gode en dag eller to raskere enn ved bruk manuell forklaring. Merkandsfeltet finner ikke i versjon 16.01 av Visma Business, men kommer til versjon 16.10.

Automatisk godkjenning av inngående faktura i Visma Dokumentsenter

I versjon 16 av Visma Dokumentsenter så kan du lage en regel på en leverandør om å automatisk godkjenne faktura (innenfor gitte forutsetninger). For eksempel du har en husleie som kommer hver måned fra samme leverandør og med samme beløp. AutoApprove aktiveres under Systeminnstillinger i Dokumentsenter og reglene lager du under Verktøy - Autoapprove avtaler. Kontakt oss hvis du trenger bistand med å få satt opp dette.

Sjekk av inngående faktura fra Autoinvoice (AutoDetect - 'trygg handel')

Autoinvoice tilbyr en tjeneste som skal hjelpe oss med å stoppe faktura som ikke er 'trygge'. Dvs. vi kan få en advarsel i Dokumentsenter hvis f.eks. firmaet ikke er MVA registrert eller om firmaet er under konkursbehandling. Det koster ingenting å aktivere disse kontrollene og vi oppfordrer alle om å aktivere disse. Aktiveringen gjør du under System - Visma Autoinvoice (forutsetter at du har Administrator rettigheter i Dokumentsenter).

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema