Ny Mva-melding 2022

I 2022 blir det ny Mva- melding igjen og dette vil medføre at det må gjøres tilpasninger på hvert selskap. Les mer om hva som må gjøres i denne artikkelen.

Ny Mva-melding 2022

Skatteetaten har opprettet en ny plattform for Mva-melding 2022 som er planlagt ferdig i august/september 2021. I Visma Business og Visma Global gir dette oss veldig knapp tid til å få oppgradert til versjon 16.01 for Visma Business og 16.10 for Global som levering av ny Mva-melding fordrer. Versjonene er ventet i slutten av september/begynnelsen av oktober. Men, tilpasningene som må gjøres på hver klient er det ingen grunn til å vente med, det kan settes i gang med nå.

OBS! Vent med å bokføre i 2022 til du har oppdatert til versjon 16.01/16.00! Grunnen til dette er at føringene som danner grunnlaget for Mva-meldingen må registreres spesielt for denne rapporteringen.

Elektronisk innlevering

Skatteetaten oppfordrer nå til elektronisk innlevering av Mva-meldingen. Manuell rapportering vil være mulig, men Skatteetaten legger ikke mye ressurer i dette tilbudet. Det ligger allerede i dag mulighet til å levere Mva-meldingen elektronisk via Visma.net Autoreport, så vi oppfordrer alle til få aktivert dette .

Les her hvordan dere kan gjøre dette i Visma Business og her hvordan det gjøres i Visma Global.

Roller i Altinn:

Rettighet til å se og evt opprette datasystemID og passordsom skal legges inn i Visma.net Autoreport er Tilgangsstyring

Merk for å kunne se Registrere datasystem må også Innloggingsinformasjon med brukernavn og mobil være utfylt.

For å kunne sende inn Mva-meldingen signert må man ha følgende roller: 

Regnskapsmedarbeider

Utfyller/Innsender

Begrenset signeringsrett

Kontakt oss hvis dere vil ha bistand.

Visma Business

I Visma Business er veldig mye allerede på plass etter det kom en ny Mva-melding i 2017, men allikevel må følgende verifiseres på hver klient:

 • I Bedriftsopplysninger skal feltet "Aut.gen.trans.beh" ha verdien "2-Produseres fortløpende (anbefalt)".
 • At alle standard mva-kontoer i balansen (2700-2741) er på plass. Her er det sannsynligvis noen kontoer som mangler og som må legges til.
 • Sørg for riktig standard kobling i feltet "Definisjon av automatkonti" (GR12)
 • Påse at alle avgiftskoder må være på plass i henhold til standard og med riktig kobling mot mva.nr i tabellen "Medverdiavgift"
 • Kontroller at tabellen "Medverdiavgift" er korrekt i forhold til standard og med riktig kobling mot mva-kontoer i balansen.
 • Merking av kontoer som gjelder MVA-spesifikasjon (gjøres i versjon 16.01)
 • OBS! Pass på at det bankkontonummeret til klienten (under Bedriftsopplysninger) ligger med kun tall, dvs. det må ikke være punktum i dette feltet.

Columbi kan bidra med verifisere disse punktene på dine klienter. Vi tar en fastpris på kr 1000,- for klient nr 1 og kr 750,- for klient 2-10. Har du flere klienter så kontakt oss for pris.

Visma Global

Visma Global versjon 16.10 vil støtte den nye Mva-meldingen og innrapportering av MVA i nytt format. Vi forventer at denne versjonen er klar i september 2021.

Visma Global versjon 16.00 er allerede lansert. Denne versjonen er kun klar for å føre bilag etter på den nye måten på år 2022, ikke for å levere Mva-meldingen. Dette blir først klart i versjon 16.10.

Det er SAF-T spesifikasjons kode som er nytt i forhold til mva terminer fra og med 1/2022

SAF-T spesifikasjonskode for Mva melding fra 2022
Dette feltet brukes kun i forhold til den nye mva meldingen basert på SAFT kode som gjelder for mva terminer fra 1.1.2022. Dette er en tilleggs-kode i forhold til SAF-T mva kode.

Det er SAF-T spesifikasjonskode på transaksjonen som har innvirkning på MVA-meldingen.

Hovedbok
Hvilke koder du har mulighet til å sette er:
«3 - Uttak» kan settes på konti som har mva kode 1 samt de med mva
kode 0 hvor konto ikke er satt til «Salg utenfor avg. området» på
avgiftsklassen.
«1 – Tap på krav» kan settes på konti som har mva kode 2
«2 – Justering» kan settes på konti som har mva kode 2 og som har en
avgiftsklasse som er høy
«4 – Tilbakeføring av MVA» kan settes på konti som har mva kode 2 og en avgiftsklasse som er høy SAF-T spesifikasjonskode du setter vil følge kontoen og bli overført til bilagsregistrering.


Bilagsregistrering
To nye felt, SAF-T spesifikasjonskode (debet) og SAF-T spesifikasjonskode kredit hvor du kan registrere SAF-T spesifikasjonskoden.


Spesifikasjonskode som er satt på hovedbokskonto blir kopiert over til
disse feltene i bilagsregistrering. Denne har du så mulighet til å endre til en annen lovlig verdi, eller slette. Dersom du endrer mva koden på linjen, vil SAF-T spesifikasjonskode bli satt til null.


Reglene for hvilke koder som kan settes er de samme som for hovedbok. I tillegg kan du sette spesifikasjonskode «4 – Tilbakeføring av MVA»
dersom du bruker konto for grunnlag for import med høy mva sats, med
mva kode 52. Sett da kode 4 for både SAF-T spesifikasjonskode (debet)
og SAF-T spesifikasjonskode kredit.

Kontoforespørsel, Tilleggsinformasjon
I det nye feltet «SAF-T spesifikasjonskode» kan du fjerne, samt sette og
endre etter samme regler som for hovedbok

Vil du ha bistand i med oppsettet i Visma Global, kontakt oss.

August 20, 2021

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Skatteetaten har opprettet en ny plattform for Mva-melding 2022 som er planlagt ferdig i august/september 2021. I Visma Business og Visma Global gir dette oss veldig knapp tid til å få oppgradert til versjon 16.01 for Visma Business og 16.10 for Global som levering av ny Mva-melding fordrer. Versjonene er ventet i slutten av september/begynnelsen av oktober. Men, tilpasningene som må gjøres på hver klient er det ingen grunn til å vente med, det kan settes i gang med nå.

OBS! Vent med å bokføre i 2022 til du har oppdatert til versjon 16.01/16.00! Grunnen til dette er at føringene som danner grunnlaget for Mva-meldingen må registreres spesielt for denne rapporteringen.

Elektronisk innlevering

Skatteetaten oppfordrer nå til elektronisk innlevering av Mva-meldingen. Manuell rapportering vil være mulig, men Skatteetaten legger ikke mye ressurer i dette tilbudet. Det ligger allerede i dag mulighet til å levere Mva-meldingen elektronisk via Visma.net Autoreport, så vi oppfordrer alle til få aktivert dette .

Les her hvordan dere kan gjøre dette i Visma Business og her hvordan det gjøres i Visma Global.

Roller i Altinn:

Rettighet til å se og evt opprette datasystemID og passordsom skal legges inn i Visma.net Autoreport er Tilgangsstyring

Merk for å kunne se Registrere datasystem må også Innloggingsinformasjon med brukernavn og mobil være utfylt.

For å kunne sende inn Mva-meldingen signert må man ha følgende roller: 

Regnskapsmedarbeider

Utfyller/Innsender

Begrenset signeringsrett

Kontakt oss hvis dere vil ha bistand.

Visma Business

I Visma Business er veldig mye allerede på plass etter det kom en ny Mva-melding i 2017, men allikevel må følgende verifiseres på hver klient:

 • I Bedriftsopplysninger skal feltet "Aut.gen.trans.beh" ha verdien "2-Produseres fortløpende (anbefalt)".
 • At alle standard mva-kontoer i balansen (2700-2741) er på plass. Her er det sannsynligvis noen kontoer som mangler og som må legges til.
 • Sørg for riktig standard kobling i feltet "Definisjon av automatkonti" (GR12)
 • Påse at alle avgiftskoder må være på plass i henhold til standard og med riktig kobling mot mva.nr i tabellen "Medverdiavgift"
 • Kontroller at tabellen "Medverdiavgift" er korrekt i forhold til standard og med riktig kobling mot mva-kontoer i balansen.
 • Merking av kontoer som gjelder MVA-spesifikasjon (gjøres i versjon 16.01)
 • OBS! Pass på at det bankkontonummeret til klienten (under Bedriftsopplysninger) ligger med kun tall, dvs. det må ikke være punktum i dette feltet.

Columbi kan bidra med verifisere disse punktene på dine klienter. Vi tar en fastpris på kr 1000,- for klient nr 1 og kr 750,- for klient 2-10. Har du flere klienter så kontakt oss for pris.

Visma Global

Visma Global versjon 16.10 vil støtte den nye Mva-meldingen og innrapportering av MVA i nytt format. Vi forventer at denne versjonen er klar i september 2021.

Visma Global versjon 16.00 er allerede lansert. Denne versjonen er kun klar for å føre bilag etter på den nye måten på år 2022, ikke for å levere Mva-meldingen. Dette blir først klart i versjon 16.10.

Det er SAF-T spesifikasjons kode som er nytt i forhold til mva terminer fra og med 1/2022

SAF-T spesifikasjonskode for Mva melding fra 2022
Dette feltet brukes kun i forhold til den nye mva meldingen basert på SAFT kode som gjelder for mva terminer fra 1.1.2022. Dette er en tilleggs-kode i forhold til SAF-T mva kode.

Det er SAF-T spesifikasjonskode på transaksjonen som har innvirkning på MVA-meldingen.

Hovedbok
Hvilke koder du har mulighet til å sette er:
«3 - Uttak» kan settes på konti som har mva kode 1 samt de med mva
kode 0 hvor konto ikke er satt til «Salg utenfor avg. området» på
avgiftsklassen.
«1 – Tap på krav» kan settes på konti som har mva kode 2
«2 – Justering» kan settes på konti som har mva kode 2 og som har en
avgiftsklasse som er høy
«4 – Tilbakeføring av MVA» kan settes på konti som har mva kode 2 og en avgiftsklasse som er høy SAF-T spesifikasjonskode du setter vil følge kontoen og bli overført til bilagsregistrering.


Bilagsregistrering
To nye felt, SAF-T spesifikasjonskode (debet) og SAF-T spesifikasjonskode kredit hvor du kan registrere SAF-T spesifikasjonskoden.


Spesifikasjonskode som er satt på hovedbokskonto blir kopiert over til
disse feltene i bilagsregistrering. Denne har du så mulighet til å endre til en annen lovlig verdi, eller slette. Dersom du endrer mva koden på linjen, vil SAF-T spesifikasjonskode bli satt til null.


Reglene for hvilke koder som kan settes er de samme som for hovedbok. I tillegg kan du sette spesifikasjonskode «4 – Tilbakeføring av MVA»
dersom du bruker konto for grunnlag for import med høy mva sats, med
mva kode 52. Sett da kode 4 for både SAF-T spesifikasjonskode (debet)
og SAF-T spesifikasjonskode kredit.

Kontoforespørsel, Tilleggsinformasjon
I det nye feltet «SAF-T spesifikasjonskode» kan du fjerne, samt sette og
endre etter samme regler som for hovedbok

Vil du ha bistand i med oppsettet i Visma Global, kontakt oss.

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema