Ny Mva-melding 2022

I 2022 blir det ny Mva- melding igjen og dette vil medføre at det må gjøres tilpasninger på hvert selskap. Les mer om hva som må gjøres i denne artikkelen.

Ny Mva-melding 2022

Skatteetaten har opprettet en ny plattform for Mva-melding 2022 som er planlagt ferdig i august/september 2021. I Visma Business og Visma Global gir dette oss veldig knapp tid til å få oppgradert til versjon 16.01 for Visma Business og 16.01/16.10 Visma Global som levering av ny Mva-melding fordrer. Versjon 16.01 for Visma Business er nå på plass, men versjon 16.01 av Visma Global kommer i oktober.

OBS! I Visma Global: Vent med å bokføre i 2022 til du har oppdatert til versjon 16.01! Grunnen til dette er at føringene som danner grunnlaget for Mva-meldingen må registreres spesielt for denne rapporteringen.

Elektronisk innlevering

Skatteetaten oppfordrer nå til elektronisk innlevering av Mva-meldingen. Manuell rapportering vil være mulig, men Skatteetaten legger ikke mye ressurer i dette tilbudet. Det ligger allerede i dag mulighet til å levere Mva-meldingen elektronisk via Visma.net Autoreport, så vi oppfordrer alle til få aktivert dette .

Les her hvordan dere kan gjøre dette i Visma Business og her hvordan det gjøres i Visma Global.

Roller i Altinn:

Rettighet til å se og evt opprette datasystemID og passordsom skal legges inn i Visma.net Autoreport er Tilgangsstyring

Merk for å kunne se Registrere datasystem må også Innloggingsinformasjon med brukernavn og mobil være utfylt.

For å kunne sende inn Mva-meldingen signert må man ha følgende roller: 

Regnskapsmedarbeider

Utfyller/Innsender

Begrenset signeringsrett

Kontakt oss hvis dere vil ha bistand.

Visma Business

I Visma Business er veldig mye allerede på plass etter det kom en ny Mva-melding i 2017, men allikevel må følgende verifiseres på hver klient før du starter å føre på år 2022:

 • I Bedriftsopplysninger skal feltet "Aut.gen.trans.beh" ha verdien "2-Produseres fortløpende (anbefalt)".
 • At alle standard mva-kontoer i balansen (2700-2741) er på plass. Her er det sannsynligvis noen kontoer som mangler og som må legges til.
 • Sørg for riktig standard kobling i feltet "Definisjon av automatkonti" (GR12)
 • Påse at alle avgiftskoder må være på plass i henhold til standard og med riktig kobling mot mva.nr i tabellen "Medverdiavgift"
 • Kontroller at tabellen "Medverdiavgift" er korrekt i forhold til standard og med riktig kobling mot mva-kontoer i balansen.
 • Merking av kontoer som gjelder MVA-spesifikasjon (gjøres i versjon 16.01). Hvis du ikke har versjon 16 ennå, bruk kolonnen 'Opplysning 8' og legg over til MVA-spesifikasjon kolonnen når versjonen er installert.
 • OBS! Pass på at det bankkontonummeret til klienten (under Bedriftsopplysninger) ligger med kun tall, dvs. det må ikke være punktum i dette feltet.
Slik skal MVA spesfikasjon legges inn på aktuelle HB kontoer.

Columbi kan bidra med verifisere disse punktene på dine klienter.

For å sende inn MVA meldingen må du ha minimum versjon 16.01 før 1.termin skal rapporteres inn.

Visma Global

Visma Global versjon 16.01 må alle våre kunder ha som fører regnskap og er MVA registrert. Og versjon 16.01 av Visma Global må være installert før du kan begynne å føre bilag på år 2022. Versjon 16.01 inneholder SAF-T Spesifikasjonskoder som er nytt i forhold til MVA terminer fra og med 01.01.2022.

Når det gjelder innsending av MVA melding på 1. termin i 2022 så må versjon 16.10 av Visma Global være på plass. Columbi legger opp til å installere denne hos Visma Globalkunder etter 20. januar 2022

Kunder som ikke sender MVA Melding direkte fra Visma Global kan få hjelp fra Columbi til dette når versjon 16.10 er på plass. Visma.net AutoReport sørger for innsending og signering av MVA meldingendirekte fra Visma Global. Signering foregår ved hjelp av Bank-ID.

SAF-T spesifikasjonskode for Mva melding fra 2022
Dette feltet brukes kun i forhold til den nye mva meldingen basert på SAFT kode som gjelder for mva terminer fra 1.1.2022. Dette er en tilleggs-kode i forhold til SAF-T mva kode.

Det er SAF-T spesifikasjonskode på transaksjonen som har innvirkning på MVA-meldingen.

Hovedbok
Hvilke koder du har mulighet til å sette er:
«3 - Uttak» kan settes på konti som har mva kode 1 samt de med mva
kode 0 hvor konto ikke er satt til «Salg utenfor avg. området» på
avgiftsklassen.
«1 – Tap på krav» kan settes på konti som har mva kode 2
«2 – Justering» kan settes på konti som har mva kode 2 og som har en
avgiftsklasse som er høy
«4 – Tilbakeføring av MVA» kan settes på konti som har mva kode 2 og en avgiftsklasse som er høy SAF-T spesifikasjonskode du setter vil følge kontoen og bli overført til bilagsregistrering.


Bilagsregistrering
To nye felt, SAF-T spesifikasjonskode (debet) og SAF-T spesifikasjonskode kredit hvor du kan registrere SAF-T spesifikasjonskoden.


Spesifikasjonskode som er satt på hovedbokskonto blir kopiert over til
disse feltene i bilagsregistrering. Denne har du så mulighet til å endre til en annen lovlig verdi, eller slette. Dersom du endrer mva koden på linjen, vil SAF-T spesifikasjonskode bli satt til null.


Reglene for hvilke koder som kan settes er de samme som for hovedbok. I tillegg kan du sette spesifikasjonskode «4 – Tilbakeføring av MVA»
dersom du bruker konto for grunnlag for import med høy mva sats, med
mva kode 52. Sett da kode 4 for både SAF-T spesifikasjonskode (debet)
og SAF-T spesifikasjonskode kredit.

Kontoforespørsel, Tilleggsinformasjon
I det nye feltet «SAF-T spesifikasjonskode» kan du fjerne, samt sette og
endre etter samme regler som for hovedbok

Vil du ha bistand i med oppsettet i Visma Global, kontakt oss.

August 20, 2021

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Skatteetaten har opprettet en ny plattform for Mva-melding 2022 som er planlagt ferdig i august/september 2021. I Visma Business og Visma Global gir dette oss veldig knapp tid til å få oppgradert til versjon 16.01 for Visma Business og 16.01/16.10 Visma Global som levering av ny Mva-melding fordrer. Versjon 16.01 for Visma Business er nå på plass, men versjon 16.01 av Visma Global kommer i oktober.

OBS! I Visma Global: Vent med å bokføre i 2022 til du har oppdatert til versjon 16.01! Grunnen til dette er at føringene som danner grunnlaget for Mva-meldingen må registreres spesielt for denne rapporteringen.

Elektronisk innlevering

Skatteetaten oppfordrer nå til elektronisk innlevering av Mva-meldingen. Manuell rapportering vil være mulig, men Skatteetaten legger ikke mye ressurer i dette tilbudet. Det ligger allerede i dag mulighet til å levere Mva-meldingen elektronisk via Visma.net Autoreport, så vi oppfordrer alle til få aktivert dette .

Les her hvordan dere kan gjøre dette i Visma Business og her hvordan det gjøres i Visma Global.

Roller i Altinn:

Rettighet til å se og evt opprette datasystemID og passordsom skal legges inn i Visma.net Autoreport er Tilgangsstyring

Merk for å kunne se Registrere datasystem må også Innloggingsinformasjon med brukernavn og mobil være utfylt.

For å kunne sende inn Mva-meldingen signert må man ha følgende roller: 

Regnskapsmedarbeider

Utfyller/Innsender

Begrenset signeringsrett

Kontakt oss hvis dere vil ha bistand.

Visma Business

I Visma Business er veldig mye allerede på plass etter det kom en ny Mva-melding i 2017, men allikevel må følgende verifiseres på hver klient før du starter å føre på år 2022:

 • I Bedriftsopplysninger skal feltet "Aut.gen.trans.beh" ha verdien "2-Produseres fortløpende (anbefalt)".
 • At alle standard mva-kontoer i balansen (2700-2741) er på plass. Her er det sannsynligvis noen kontoer som mangler og som må legges til.
 • Sørg for riktig standard kobling i feltet "Definisjon av automatkonti" (GR12)
 • Påse at alle avgiftskoder må være på plass i henhold til standard og med riktig kobling mot mva.nr i tabellen "Medverdiavgift"
 • Kontroller at tabellen "Medverdiavgift" er korrekt i forhold til standard og med riktig kobling mot mva-kontoer i balansen.
 • Merking av kontoer som gjelder MVA-spesifikasjon (gjøres i versjon 16.01). Hvis du ikke har versjon 16 ennå, bruk kolonnen 'Opplysning 8' og legg over til MVA-spesifikasjon kolonnen når versjonen er installert.
 • OBS! Pass på at det bankkontonummeret til klienten (under Bedriftsopplysninger) ligger med kun tall, dvs. det må ikke være punktum i dette feltet.
Slik skal MVA spesfikasjon legges inn på aktuelle HB kontoer.

Columbi kan bidra med verifisere disse punktene på dine klienter.

For å sende inn MVA meldingen må du ha minimum versjon 16.01 før 1.termin skal rapporteres inn.

Visma Global

Visma Global versjon 16.01 må alle våre kunder ha som fører regnskap og er MVA registrert. Og versjon 16.01 av Visma Global må være installert før du kan begynne å føre bilag på år 2022. Versjon 16.01 inneholder SAF-T Spesifikasjonskoder som er nytt i forhold til MVA terminer fra og med 01.01.2022.

Når det gjelder innsending av MVA melding på 1. termin i 2022 så må versjon 16.10 av Visma Global være på plass. Columbi legger opp til å installere denne hos Visma Globalkunder etter 20. januar 2022

Kunder som ikke sender MVA Melding direkte fra Visma Global kan få hjelp fra Columbi til dette når versjon 16.10 er på plass. Visma.net AutoReport sørger for innsending og signering av MVA meldingendirekte fra Visma Global. Signering foregår ved hjelp av Bank-ID.

SAF-T spesifikasjonskode for Mva melding fra 2022
Dette feltet brukes kun i forhold til den nye mva meldingen basert på SAFT kode som gjelder for mva terminer fra 1.1.2022. Dette er en tilleggs-kode i forhold til SAF-T mva kode.

Det er SAF-T spesifikasjonskode på transaksjonen som har innvirkning på MVA-meldingen.

Hovedbok
Hvilke koder du har mulighet til å sette er:
«3 - Uttak» kan settes på konti som har mva kode 1 samt de med mva
kode 0 hvor konto ikke er satt til «Salg utenfor avg. området» på
avgiftsklassen.
«1 – Tap på krav» kan settes på konti som har mva kode 2
«2 – Justering» kan settes på konti som har mva kode 2 og som har en
avgiftsklasse som er høy
«4 – Tilbakeføring av MVA» kan settes på konti som har mva kode 2 og en avgiftsklasse som er høy SAF-T spesifikasjonskode du setter vil følge kontoen og bli overført til bilagsregistrering.


Bilagsregistrering
To nye felt, SAF-T spesifikasjonskode (debet) og SAF-T spesifikasjonskode kredit hvor du kan registrere SAF-T spesifikasjonskoden.


Spesifikasjonskode som er satt på hovedbokskonto blir kopiert over til
disse feltene i bilagsregistrering. Denne har du så mulighet til å endre til en annen lovlig verdi, eller slette. Dersom du endrer mva koden på linjen, vil SAF-T spesifikasjonskode bli satt til null.


Reglene for hvilke koder som kan settes er de samme som for hovedbok. I tillegg kan du sette spesifikasjonskode «4 – Tilbakeføring av MVA»
dersom du bruker konto for grunnlag for import med høy mva sats, med
mva kode 52. Sett da kode 4 for både SAF-T spesifikasjonskode (debet)
og SAF-T spesifikasjonskode kredit.

Kontoforespørsel, Tilleggsinformasjon
I det nye feltet «SAF-T spesifikasjonskode» kan du fjerne, samt sette og
endre etter samme regler som for hovedbok

Vil du ha bistand i med oppsettet i Visma Global, kontakt oss.

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema