Norges Skiforbund sparer tid på viderefakturering

For litt over ett år siden tok Norges Skiforbund i bruk Visma.net ERP som sitt nye regnskapssystem.

Norges Skiforbund sparer tid på viderefakturering

For litt over ett år siden tok Norges Skiforbund i bruk Visma.net ERP som sitt nye regnskapssystem.

«Stort sett har ting gått greit, og vi har fått god hjelp av Columbi i forbindelse med overgangen fra Global» sier Hege Felumb Nerli, regnskapsansvarlig/controller i skiforbundet.

Høsten 2019 startet Columbi arbeidet med å få automatisert prosessen rundt viderefakturering. Dette har bestandig vært en tidkrevende prosess for skiforbundet og mange av de andre særforbundene innen idretten.

Med den nye løsningen kan skiforbundet nå opprette utgående fakturaer automatisk på bakgrunn av inngående fakturaer. «Den inngående fakturaen blir vedlagt uten videre manuelle prosesser, og alle posteringer i regnskapet håndteres automatisk. Dette gir både bedre kvalitet og kontroll samtidig som vi sparer mye tid» forteller Hege videre.

Basert på de gode erfaringene fra dette prosjektet, planlegger Norges Skiforbund nå å gå i gang med Columbi sin løsning for barteravtaler.

March 10, 2020

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER
For litt over ett år siden tok Norges Skiforbund i bruk Visma.net ERP som sitt nye regnskapssystem.

«Stort sett har ting gått greit, og vi har fått god hjelp av Columbi i forbindelse med overgangen fra Global» sier Hege Felumb Nerli, regnskapsansvarlig/controller i skiforbundet.

Høsten 2019 startet Columbi arbeidet med å få automatisert prosessen rundt viderefakturering. Dette har bestandig vært en tidkrevende prosess for skiforbundet og mange av de andre særforbundene innen idretten.

Med den nye løsningen kan skiforbundet nå opprette utgående fakturaer automatisk på bakgrunn av inngående fakturaer. «Den inngående fakturaen blir vedlagt uten videre manuelle prosesser, og alle posteringer i regnskapet håndteres automatisk. Dette gir både bedre kvalitet og kontroll samtidig som vi sparer mye tid» forteller Hege videre.

Basert på de gode erfaringene fra dette prosjektet, planlegger Norges Skiforbund nå å gå i gang med Columbi sin løsning for barteravtaler.

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema