Kjøre med bremsene på?

Husker du at bankgiro var grønn og at postgiro var blå, og når disse skulle samle seg om en felles blankett så ble denne gul?

Kjøre med bremsene på?

Husker du at bankgiro var grønn og at postgiro var blå, og når disse skulle samle seg om en felles blankett så ble denne gul?

Vi kan spøke med dette i dag, men tenk over hvordan du opptrer mot kundene dine og hvordan din bedrift blir oppfattet eksternt.

En kjent markedsguru så allerede i 1995 at:
«En bedrifts logo sier noe om endringsevnen og endringsviljen til et firma»

Vi vil bygge om dette sitatet til å passe i år 2020 med:
«Fakturaer du sender fra deg - vil si noe om endringsevnen og endringsviljen til firmaet ditt»

e-Faktura hva er det?
Her er det en del begrepsforvirring og mange tror at en PDF-faktura sendt på e-mail er en elektronisk faktura og det er det nok ikke. I Norge så har vi samlet oss om EHF standarden og den har nå vært i drift i mange år allerede. Kort fortalt så er en e-Faktura (EHF faktura) en XML fil og en PDF fil som sendes elektronisk mellom avsender og mottager (og ikke på e-post).. Det finnes flere aktører som er transportører av e-faktura, Visma Software AS er en av dem og per i dag størst i Norge på transportert volum av e-faktura.

Er EHF faktura kundevennlig?
Kundene dine som kan motta e-Faktura får denne direkte inn i ERP systemet, og tasting av data er derved en minimal kostnad. Så ja, EHF faktura er absolutt kundevennlig!

Hvem kan motta EHF-faktura?
Felles nevner er organisasjonsnummer og det finnes register samordnet av det offentlige som holder styr på hvem som kan motta EHF faktura. Dette er kun et spørsmål om opplæring. I programvaren som vi selger så bruker du under 1 minutt på å finne ut om en kunde kan motta en EHF-faktura. Det er ikke her slaget står med andre ord.

Hva koster det og hvordan komme i gang?
De fleste firma vi har hjulpet sparer portokostnader tilsvarende ett heftig julebord på å kutte ut papirfaktura.

Sender du ut papirfaktura med gul giro nederst?
Vår påstand er at papirfaktura vil aldri kunne lønne seg i et digitaliseringsperspektiv og at tiden overmoden for å våkne! Dette gjelder også hvis du teppebomber dine kunder med PDF-faktura på e-post. Kunden din sparer ikke en eneste krone på å motta faktura på e-post, håndtering av e-post faktura er dessverre like kostnadskrevende som om det var en papirfaktura.

Prat med Columbi om å komme igang med e-Faktura!

September 4, 2019

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Husker du at bankgiro var grønn og at postgiro var blå, og når disse skulle samle seg om en felles blankett så ble denne gul?

Vi kan spøke med dette i dag, men tenk over hvordan du opptrer mot kundene dine og hvordan din bedrift blir oppfattet eksternt.

En kjent markedsguru så allerede i 1995 at:
«En bedrifts logo sier noe om endringsevnen og endringsviljen til et firma»

Vi vil bygge om dette sitatet til å passe i år 2020 med:
«Fakturaer du sender fra deg - vil si noe om endringsevnen og endringsviljen til firmaet ditt»

e-Faktura hva er det?
Her er det en del begrepsforvirring og mange tror at en PDF-faktura sendt på e-mail er en elektronisk faktura og det er det nok ikke. I Norge så har vi samlet oss om EHF standarden og den har nå vært i drift i mange år allerede. Kort fortalt så er en e-Faktura (EHF faktura) en XML fil og en PDF fil som sendes elektronisk mellom avsender og mottager (og ikke på e-post).. Det finnes flere aktører som er transportører av e-faktura, Visma Software AS er en av dem og per i dag størst i Norge på transportert volum av e-faktura.

Er EHF faktura kundevennlig?
Kundene dine som kan motta e-Faktura får denne direkte inn i ERP systemet, og tasting av data er derved en minimal kostnad. Så ja, EHF faktura er absolutt kundevennlig!

Hvem kan motta EHF-faktura?
Felles nevner er organisasjonsnummer og det finnes register samordnet av det offentlige som holder styr på hvem som kan motta EHF faktura. Dette er kun et spørsmål om opplæring. I programvaren som vi selger så bruker du under 1 minutt på å finne ut om en kunde kan motta en EHF-faktura. Det er ikke her slaget står med andre ord.

Hva koster det og hvordan komme i gang?
De fleste firma vi har hjulpet sparer portokostnader tilsvarende ett heftig julebord på å kutte ut papirfaktura.

Sender du ut papirfaktura med gul giro nederst?
Vår påstand er at papirfaktura vil aldri kunne lønne seg i et digitaliseringsperspektiv og at tiden overmoden for å våkne! Dette gjelder også hvis du teppebomber dine kunder med PDF-faktura på e-post. Kunden din sparer ikke en eneste krone på å motta faktura på e-post, håndtering av e-post faktura er dessverre like kostnadskrevende som om det var en papirfaktura.

Prat med Columbi om å komme igang med e-Faktura!

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema