Innføring av seniorrådgiver hos Columbi

Vi opplever stor etterspørsel etter våre mest erfarne rådgivere.

Innføring av seniorrådgiver hos Columbi

Vi opplever stor etterspørsel etter våre mest erfarne rådgivere. Dette medfører lengre ventetid enn vi ønsker på disse ressursene. Derfor innførte vi fra 1. januar differensierte timepriser. Seniorrådgivere våre vil heretter koste noe mer. Dere som kunder vil dermed kunne velge å bruke rådgivere til typiske konsulentoppdrag, slik at seniorrådgivere kan konsentrere seg mer om de komplekse og overordnede sakene.

Våre seniorrådgivere per 1.1.22 er:

Stian Alexander Lie

Tor-Egil Kristensen

Hanne Beate Devig

Jadranka Perisa

Henning Åm

Trond-Vidar Aarseth

Jens Erik Mjølnerød

Bård Haugsrud

Tore Berg

Jan-Arve Aarseth

Morten Sætra

Hvis det er interne forhold som er årsaken til at en seniorrådgiver tar oppdraget vil kundene ikke bli belastet ekstra for dette.

February 1, 2022

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Vi opplever stor etterspørsel etter våre mest erfarne rådgivere. Dette medfører lengre ventetid enn vi ønsker på disse ressursene. Derfor innførte vi fra 1. januar differensierte timepriser. Seniorrådgivere våre vil heretter koste noe mer. Dere som kunder vil dermed kunne velge å bruke rådgivere til typiske konsulentoppdrag, slik at seniorrådgivere kan konsentrere seg mer om de komplekse og overordnede sakene.

Våre seniorrådgivere per 1.1.22 er:

Stian Alexander Lie

Tor-Egil Kristensen

Hanne Beate Devig

Jadranka Perisa

Henning Åm

Trond-Vidar Aarseth

Jens Erik Mjølnerød

Bård Haugsrud

Tore Berg

Jan-Arve Aarseth

Morten Sætra

Hvis det er interne forhold som er årsaken til at en seniorrådgiver tar oppdraget vil kundene ikke bli belastet ekstra for dette.

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema