IKT i et bærekraftperspektiv

Ta bærekraft helt inn på kontoret!

IKT i et bærekraftperspektiv

Ved kjøp av programvare på 1980 tallet måtte vi vente på at en eller flere disketter dukket opp. Diskettene kunne komme fra USA, deretter til et sentraleuropeisk lager og så videre til et norsk grossistledd. Til slutt kom en lokal dataforhandler på døren med diskettene og 5 kilo med brukermanualer. Kostbart og lite bærekraftig, men eneste måten å gjøre det på i de tider.


I Norge er vi bevisste på å ta vare på miljøet, men bærekraft er mer enn det. Et eksempel er at i Norge renser vi vannet vårt til drikkevannskvalitet, og så bruker vi 6 liter av drikkevannet til å skylle ut 3 desiliter med urin fra toalettet. Vi har råd til det, men er det bærekraftig?


Hvordan dra paralleller over til en ordinær norsk bedrift og faget vårt som er regnskap og lønn? Kan måten du jobber på forsvares i et bærekrafts perspektiv? Kan funksjoner som lønn og regnskap tas med i din bedrifts regnestykke på om dere er på rett siden av streken i forhold til bærekraft?


Digital indeks gjennomføres av Visma Software AS årlig. Det viser seg at over 50% av Norske bedrifter ikke har digitalisert rutiner innen regnskap og lønn. Hvis vi drar bærekraft inn i dette bildet, så er det egentlig litt skremmende. Er det lønnsomt å la være?


Et lite tankekors til slutt:

Vi har de siste 2 årene ansatt 4 nyutdannede aspiranter i Columbi Micro. Det viser seg at den nye generasjonen klarer seg fint uten kopimaskiner og printere.
Hvorfor? Jo de løser alt av praktiske oppgaver digitalt. Som en av de sa, «det fulgte ikke med en printer til mobilen heller»


Vår parole er derfor: Ta bærekraft helt inn på kontoret!

September 25, 2021

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Ved kjøp av programvare på 1980 tallet måtte vi vente på at en eller flere disketter dukket opp. Diskettene kunne komme fra USA, deretter til et sentraleuropeisk lager og så videre til et norsk grossistledd. Til slutt kom en lokal dataforhandler på døren med diskettene og 5 kilo med brukermanualer. Kostbart og lite bærekraftig, men eneste måten å gjøre det på i de tider.


I Norge er vi bevisste på å ta vare på miljøet, men bærekraft er mer enn det. Et eksempel er at i Norge renser vi vannet vårt til drikkevannskvalitet, og så bruker vi 6 liter av drikkevannet til å skylle ut 3 desiliter med urin fra toalettet. Vi har råd til det, men er det bærekraftig?


Hvordan dra paralleller over til en ordinær norsk bedrift og faget vårt som er regnskap og lønn? Kan måten du jobber på forsvares i et bærekrafts perspektiv? Kan funksjoner som lønn og regnskap tas med i din bedrifts regnestykke på om dere er på rett siden av streken i forhold til bærekraft?


Digital indeks gjennomføres av Visma Software AS årlig. Det viser seg at over 50% av Norske bedrifter ikke har digitalisert rutiner innen regnskap og lønn. Hvis vi drar bærekraft inn i dette bildet, så er det egentlig litt skremmende. Er det lønnsomt å la være?


Et lite tankekors til slutt:

Vi har de siste 2 årene ansatt 4 nyutdannede aspiranter i Columbi Micro. Det viser seg at den nye generasjonen klarer seg fint uten kopimaskiner og printere.
Hvorfor? Jo de løser alt av praktiske oppgaver digitalt. Som en av de sa, «det fulgte ikke med en printer til mobilen heller»


Vår parole er derfor: Ta bærekraft helt inn på kontoret!

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema