Hva kjennetegner de beste?

Har du kontroll på din bedrifts digitaliseringsgrad?

Hva kjennetegner de beste?

Hva kjennetegner de beste?
Har du kontroll på din bedrifts digitaliseringsgrad?

Hvem er best?
Vi har studert en rekke rapporter som viser store sprik innenfor både bransjer, ERP-Systemer og bedriftsstørrelser. De som er best, har ofte mange likhetstrekk og har gjennomgående jobbet målbevisst med digitalisering av rutiner innen regnskap og lønn.

Vi har også studert «Digital Index» som er en stor årlig undersøkelse utført av Visma Software AS.
Digital Indeks går helt ned på rutinenivå og viser at det er flere felt innen regnskap og lønn som kan forbedres hos mange bedrifter i Norge.

Kjennskap til flere undersøkelser mener vi er vesentlig for å forstå hva som skal til for å lykkes med digitalisering og automatisering.

Hva gjør de beste?
Eller spurt på en annen måte, vil du være blant de beste?
Eller trives du med å være rundt gjennomsnittet?
(Husk at gjennomsnittlig fort kan oversettes til «middelmådig»)

Kan din bedrift lære noe av de beste?
Vi mener absolutt at det er mye å hente på å jobbe målrettet med digitalisering og automatisering av regnskap og lønn.  Ved å regne ut bedriftens digitaliseringsgrad så kan du måle din bedrift opp mot de beste og lage konkrete planer på hva som skal utføres for å oppnå en målbar gevinst.

Intern spørreundersøkelse?
Bidrar de ansatte med positiv feedback?


Hva skal til for å komme i gang?
Vi kan sammen finne ut din bedrifts digitaliseringsgrad?
Tør vi å foreslå et møte der vi ser på din bedrifts kostnader forbundet med regnskap og lønn - hvorpå at vi presenterer for dere hvor dere ligger i landskapet?

Dette blir som navigering på sjøen.
Hvis du ikke vet hvor du er, så er det vanskelig å stake ut en kurs!

May 29, 2020

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Hva kjennetegner de beste?
Har du kontroll på din bedrifts digitaliseringsgrad?

Hvem er best?
Vi har studert en rekke rapporter som viser store sprik innenfor både bransjer, ERP-Systemer og bedriftsstørrelser. De som er best, har ofte mange likhetstrekk og har gjennomgående jobbet målbevisst med digitalisering av rutiner innen regnskap og lønn.

Vi har også studert «Digital Index» som er en stor årlig undersøkelse utført av Visma Software AS.
Digital Indeks går helt ned på rutinenivå og viser at det er flere felt innen regnskap og lønn som kan forbedres hos mange bedrifter i Norge.

Kjennskap til flere undersøkelser mener vi er vesentlig for å forstå hva som skal til for å lykkes med digitalisering og automatisering.

Hva gjør de beste?
Eller spurt på en annen måte, vil du være blant de beste?
Eller trives du med å være rundt gjennomsnittet?
(Husk at gjennomsnittlig fort kan oversettes til «middelmådig»)

Kan din bedrift lære noe av de beste?
Vi mener absolutt at det er mye å hente på å jobbe målrettet med digitalisering og automatisering av regnskap og lønn.  Ved å regne ut bedriftens digitaliseringsgrad så kan du måle din bedrift opp mot de beste og lage konkrete planer på hva som skal utføres for å oppnå en målbar gevinst.

Intern spørreundersøkelse?
Bidrar de ansatte med positiv feedback?


Hva skal til for å komme i gang?
Vi kan sammen finne ut din bedrifts digitaliseringsgrad?
Tør vi å foreslå et møte der vi ser på din bedrifts kostnader forbundet med regnskap og lønn - hvorpå at vi presenterer for dere hvor dere ligger i landskapet?

Dette blir som navigering på sjøen.
Hvis du ikke vet hvor du er, så er det vanskelig å stake ut en kurs!

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema