Står du på hodet for å få arbeidsdagen til å gå opp?

Er det mye manuelt arbeid for å nå frister med regnskap, lønn og rapportering?

Står du på hodet for å få arbeidsdagen til å gå opp?

Trenger du en PDC (Personlig Digitaliserings Coach)?
Digitalisering og elektronisk samhandling har på kort tid blitt en selvfølge i mange bedrifter. Hva kan da være grunnen til at noen henger etter og ikke har kommet seg inn i det digitale kontorlandskapet? Kan hjelp utenfra være en løsning? Tygg på det et par minutter!

I mellomtiden lister vi opp noen stoppere for effektiv digitalisering:

Eldre systemer
Eldre systemer er «høye digitale dørstokker» og til hinder for effektiv overgang til digitalisering. Noen velger hybridløsninger som en middelvei og kommer noenlunde i mål med det.

Eldre versjoner av nyere Windows systemer?
Hvis ERP systemet som er i bruk ikke er oppgradert siste år, så er dette ofte en digitaliseringsstopper.

Liten eller ingen endringsvilje?
Er oppgaven for stor? Har dere digitaliseringskompetanse internt? Ingen som tør å hive seg på og ta ansvaret? Fraværende ledelse? Vent og se holdning?

Ser ikke skogen for bare trær?
Hvor skal du begynne?
Dagens tips er å begynne med inngående faktura!
Hvorfor? Jo, for her er det mye penger å spare på å bli kvitt unødig manuelt arbeid.

Vegring mot ny teknologi?
Columbi har en solid erfaringsbase. Vi har vært i bransjen i over 30 år.
Vi forteller deg hva som virker og hva du skal bruke tid på!
(Og ikke minst hva du ikke skal bruke tid på)

Med en Personlig Digitalisering Coach så gå vi i lag gjennom din bedrifts potensiale for effektivisering og digitalisering. Vi tar hensyn til at det i en bedrift faktisk kan være 3 generasjoner med ulik datakompetanse. Fra erfarne regnskapsmedarbeidere som snart skal ut i pensjon, til godt voksne og over til de aller yngste som er født med en Ipad på magen. Det er viktig at alle er med. Det er forskjell på erfaring og kunnskap! Vi i Columbi mener at begge faktorer er like viktig for å lykkes med digitaliseringsarbeidet!

«Tenk smart og jobb hardt» – er et gammelt ordtak.
Akk så enkelt det høres ut, og uff så vanskelig å gjennomføre.

Har du nå tenkt gjennom om du vil ha en «PDC» fra Columbi Micro AS på besøk?

September 4, 2019

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Trenger du en PDC (Personlig Digitaliserings Coach)?
Digitalisering og elektronisk samhandling har på kort tid blitt en selvfølge i mange bedrifter. Hva kan da være grunnen til at noen henger etter og ikke har kommet seg inn i det digitale kontorlandskapet? Kan hjelp utenfra være en løsning? Tygg på det et par minutter!

I mellomtiden lister vi opp noen stoppere for effektiv digitalisering:

Eldre systemer
Eldre systemer er «høye digitale dørstokker» og til hinder for effektiv overgang til digitalisering. Noen velger hybridløsninger som en middelvei og kommer noenlunde i mål med det.

Eldre versjoner av nyere Windows systemer?
Hvis ERP systemet som er i bruk ikke er oppgradert siste år, så er dette ofte en digitaliseringsstopper.

Liten eller ingen endringsvilje?
Er oppgaven for stor? Har dere digitaliseringskompetanse internt? Ingen som tør å hive seg på og ta ansvaret? Fraværende ledelse? Vent og se holdning?

Ser ikke skogen for bare trær?
Hvor skal du begynne?
Dagens tips er å begynne med inngående faktura!
Hvorfor? Jo, for her er det mye penger å spare på å bli kvitt unødig manuelt arbeid.

Vegring mot ny teknologi?
Columbi har en solid erfaringsbase. Vi har vært i bransjen i over 30 år.
Vi forteller deg hva som virker og hva du skal bruke tid på!
(Og ikke minst hva du ikke skal bruke tid på)

Med en Personlig Digitalisering Coach så gå vi i lag gjennom din bedrifts potensiale for effektivisering og digitalisering. Vi tar hensyn til at det i en bedrift faktisk kan være 3 generasjoner med ulik datakompetanse. Fra erfarne regnskapsmedarbeidere som snart skal ut i pensjon, til godt voksne og over til de aller yngste som er født med en Ipad på magen. Det er viktig at alle er med. Det er forskjell på erfaring og kunnskap! Vi i Columbi mener at begge faktorer er like viktig for å lykkes med digitaliseringsarbeidet!

«Tenk smart og jobb hardt» – er et gammelt ordtak.
Akk så enkelt det høres ut, og uff så vanskelig å gjennomføre.

Har du nå tenkt gjennom om du vil ha en «PDC» fra Columbi Micro AS på besøk?

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema