Gaver i arbeidsforhold

Endringer i reglene om gaver (naturalytelser som gave) i arbeidsforhold. Fra 01.01.21 kom det en endring i reglene om gaver i arbeidsforhold. Disse endringene kan gi deg som arbeidsgiver og dine arbeidstakere muligheten til å spare kostnader.

Gaver i arbeidsforhold

Endring i reglene om gaver (naturalytelser som gave) i arbeidsforhold.
Fra 01.01.21 kom det en endring i reglene om gaver i arbeidsforhold. Disse endringene kan gi deg som arbeidsgiver og dine arbeidstakere muligheten til å spare kostnader.

Vilkåret om at gaver fra arbeidsgiver må gis som ledd i en generell ordning i bedriften er fjernet fra 1. januar 2021. At dette vilkåret nå ikke gjelder lenger, gir deg som arbeidsgiver mer fleksibilitet enn tidligere. Nå kan du skattefritt gi naturalytelser som gaver uten at alle i bedriften må få den samme ytelsen på samme tid.

Regler som gjelder fra 2021

 • Skattefritaket for jubileumsgaver og gaver uten spesiell anlednig må ikke lenger gis etter en generell ordning i virksomheten
 • Tilsvarende gjelder oppmerksomhetsgaver og personalrabatter
 • Man kan kombinere (slå sammen) gaveanledninger    

Gaver kan gis på følgende måter innenfor skattefritaket:

 • Som en gavegjenstand
 • Refusjon jf. bilag
 • Gavekort som ikke kan innløses i kontanter
 • Redusert verdsettelse av ellers skattepliktige naturalytelser

 Det er nå mulig å gi hele eller deler av en naturalytelse som gave. Når det gjelder elektronisk kommunikasjon og firmabil, kan kun sjablongbeløpet gis som gave.

Gaver med verdi under kr 5000,- skal ikke innberettes!

Eksempler på naturalytelser som nå kan inngå i fribeløpet på 5 000,- kroner

 •  Elektronisk kommunikasjonstjeneste (fri telefoni)
 • Elektronisk kommunikasjonstjeneste - private innholdstjenester utover 1 000,- kroner
 • Skattepliktige gaver fra tredjeparter (forretningsforbindelser)
 • Personalrabatter utover fribeløpet på 8 000,- kroner
 •  Treningsavgift*
 •  Personalforsikringer   

Elektronisk kommunikasjon

Når ansatte disponerer arbeidsgivers abonnement, skal denne fordelen beskattes med 366,- kroner pr måned hvor maksimal skattemessig verdi er 4 392,- kroner pr inntektsår.

Nå har Skattedirektoratet uttalt at de nye reglene på gaver i arbeidsforhold kan benyttes til bruk av ek-tjeneste som gave. Det samme gjelder ved refusjon av ansattes kostnader til bredbånd hjemme som refunderes etter bilag. De samme reglene som ved arbeidsgivers abonnement gjelder også her.

I de tilfeller ansatt får refundert kostnader til eget abonnement, er faktisk refundert beløp skattepliktig fordel, men maksimalt 4 392,- kroner.

Når skattepliktig fordel på 4 392,- kroner er gitt som gave, vil det da gjenstå 608,- kroner som kan benyttes til å gi f.eks. julegave.

Sparte kostnader

Når arbeidsgiver allerede dekker kostnader til ek-tjeneste som er skattepliktig, vil en ordning med at ek-tjeneste gis som gave til ansatte, medføre besparelse både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Eksempel på besparelse i skatt for ansatte:

Arbeidstaker slipper beskatning av fordelen. For en ansatt med inntekt på 500 000 kroner vil spart skatt på fordel ved ek-tjeneste utgjøre ca. 1 500,- kroner pr. år. Ved inntekt på 750 000 kroner vil spart skatt på ek-tjeneste utgjøre ca. 1 900,- kroner pr. år.

Eksempel på besparelse i arbeidsgiveravgift:

Spart arbeidsgiveravgift pr. ansatt når fordelen er 4 392,- kroner:

Dersom bedriften ligger i avgiftssone I (14,1 %) vil besparelsen være på kr. 619,-. Dersom bedriften har 250 ansatte som beskattes med 4 392,- kroner pr. år for fri ek-tjeneste, vil arbeidsgiveravgift i sone I (14,1 %) tilsvare ca. 154 750,-kroner.

Hvordan håndtere dette i Visma.net Payroll

Gaver i arbeidsforhold i Payroll

Dersom du ønsker å gi elektroniske tjenester som gave i arbeidsforholdet, så skal du sette den faste transaksjonen med en stopp dato. Dersom du da setter den tilbake i tid for at den skal gjelder i hele 2021 så setter du dato 31.12.20, systemet vil da selv endre dette retroaktivt.

Det samme gjelder da dersom det er andre ytelser dere ønsker å gi som gave. For eksempel treningsavgift, da kan endre beløpet til det som overstiger kr. 5000,- pr år.

Payroll vil automatisk korrigere det som allerede er innberettet.

Hvordan håndtere dette i Huldt &  Lillevik Lønn 5.0.

Selv om gaver under 5000 kr ikke skal innberettes, så anbefaler vi at dette registreres i lønn. Dette gjør at den ansatte får informasjon om gaven, og dere som arbeidsgiver kan informasjon for å se hvor mye som er gitt i gave. Eksempel på lønnsart.

Stopp innberetning av naturalytelser 

Den faste transaksjonen under Kartotek | Fast lønn/trekk kan stoppes for alle i oppgavevalg Periodens lønn | Registrere pr. ansattgruppe, eller du kan slette
transaksjoner på hver enkelt ansatt.

Hvis du ønsker å korrigere naturalytelser som allerede er rapportert i 2021, må du gjøre dette i ekstrakjøring for hver periode det gjelder. 

På følgende link kan dere lese mer: https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Fagomrade-Lonn-HR/Spar-kostnader--nye-gave-regler/ba-p/357768

Hvordan håndtere dette i Visma Lønn

Dersom du ønsker å stoppe beskatningen så setter du bare sluttdato på den faste transaksjonen som ligger på den ansatte, med for eksempel 31.03.21.

 • Dersom du ønsker å gi fri telefon som gave og ønsker å korrigere det du har gjort hittil i år går du på lønnsarten du bruker for Elektronisk kommunikasjon (200/9548) sett feltet for forskuddstrekk som ikke trekkpliktig og fjern krysset for Arb. giver avg. på lønnsår 2021.
 • Gå på Forespørsel – Godkjent lønn. Søk opp lønnsår 2021 og på lønnsarten i kolonnen lønnsarter. I kolonnen A-meldingsnr sletter du verdien på alle linjer, her kan du bruke høyre musetast og masseendre.
 • Kjør så rutinen Regenerering av akkumulatorer: Verktøy – Adm.funksjoner – Vedlikehold av data – Regenerer akkumulatorer.
 • du sende inn erstatningsmelding på alle a-meldinger som du har hatt hittil i år.
 • Regnskapsmessig må arbeidsgiveravgiften korrigeres manuelt.

Det samme kan da gjøres for å gi for eksempel trening som gave. Her blir det da bare beløpet over kr. 5000,- som skal fordelsbeskates.

Dersom du da ønsker at systemet skal beregne skatt når den overstiger kr. 5000,- så kan du benytte dette brukertipset på Visma Community: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Lonn/Personalrabatt-automatisk-beregning-av-skatt-nar-rabatten/ta-p/235374

 

March 26, 2021

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Endring i reglene om gaver (naturalytelser som gave) i arbeidsforhold.
Fra 01.01.21 kom det en endring i reglene om gaver i arbeidsforhold. Disse endringene kan gi deg som arbeidsgiver og dine arbeidstakere muligheten til å spare kostnader.

Vilkåret om at gaver fra arbeidsgiver må gis som ledd i en generell ordning i bedriften er fjernet fra 1. januar 2021. At dette vilkåret nå ikke gjelder lenger, gir deg som arbeidsgiver mer fleksibilitet enn tidligere. Nå kan du skattefritt gi naturalytelser som gaver uten at alle i bedriften må få den samme ytelsen på samme tid.

Regler som gjelder fra 2021

 • Skattefritaket for jubileumsgaver og gaver uten spesiell anlednig må ikke lenger gis etter en generell ordning i virksomheten
 • Tilsvarende gjelder oppmerksomhetsgaver og personalrabatter
 • Man kan kombinere (slå sammen) gaveanledninger    

Gaver kan gis på følgende måter innenfor skattefritaket:

 • Som en gavegjenstand
 • Refusjon jf. bilag
 • Gavekort som ikke kan innløses i kontanter
 • Redusert verdsettelse av ellers skattepliktige naturalytelser

 Det er nå mulig å gi hele eller deler av en naturalytelse som gave. Når det gjelder elektronisk kommunikasjon og firmabil, kan kun sjablongbeløpet gis som gave.

Gaver med verdi under kr 5000,- skal ikke innberettes!

Eksempler på naturalytelser som nå kan inngå i fribeløpet på 5 000,- kroner

 •  Elektronisk kommunikasjonstjeneste (fri telefoni)
 • Elektronisk kommunikasjonstjeneste - private innholdstjenester utover 1 000,- kroner
 • Skattepliktige gaver fra tredjeparter (forretningsforbindelser)
 • Personalrabatter utover fribeløpet på 8 000,- kroner
 •  Treningsavgift*
 •  Personalforsikringer   

Elektronisk kommunikasjon

Når ansatte disponerer arbeidsgivers abonnement, skal denne fordelen beskattes med 366,- kroner pr måned hvor maksimal skattemessig verdi er 4 392,- kroner pr inntektsår.

Nå har Skattedirektoratet uttalt at de nye reglene på gaver i arbeidsforhold kan benyttes til bruk av ek-tjeneste som gave. Det samme gjelder ved refusjon av ansattes kostnader til bredbånd hjemme som refunderes etter bilag. De samme reglene som ved arbeidsgivers abonnement gjelder også her.

I de tilfeller ansatt får refundert kostnader til eget abonnement, er faktisk refundert beløp skattepliktig fordel, men maksimalt 4 392,- kroner.

Når skattepliktig fordel på 4 392,- kroner er gitt som gave, vil det da gjenstå 608,- kroner som kan benyttes til å gi f.eks. julegave.

Sparte kostnader

Når arbeidsgiver allerede dekker kostnader til ek-tjeneste som er skattepliktig, vil en ordning med at ek-tjeneste gis som gave til ansatte, medføre besparelse både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Eksempel på besparelse i skatt for ansatte:

Arbeidstaker slipper beskatning av fordelen. For en ansatt med inntekt på 500 000 kroner vil spart skatt på fordel ved ek-tjeneste utgjøre ca. 1 500,- kroner pr. år. Ved inntekt på 750 000 kroner vil spart skatt på ek-tjeneste utgjøre ca. 1 900,- kroner pr. år.

Eksempel på besparelse i arbeidsgiveravgift:

Spart arbeidsgiveravgift pr. ansatt når fordelen er 4 392,- kroner:

Dersom bedriften ligger i avgiftssone I (14,1 %) vil besparelsen være på kr. 619,-. Dersom bedriften har 250 ansatte som beskattes med 4 392,- kroner pr. år for fri ek-tjeneste, vil arbeidsgiveravgift i sone I (14,1 %) tilsvare ca. 154 750,-kroner.

Hvordan håndtere dette i Visma.net Payroll

Gaver i arbeidsforhold i Payroll

Dersom du ønsker å gi elektroniske tjenester som gave i arbeidsforholdet, så skal du sette den faste transaksjonen med en stopp dato. Dersom du da setter den tilbake i tid for at den skal gjelder i hele 2021 så setter du dato 31.12.20, systemet vil da selv endre dette retroaktivt.

Det samme gjelder da dersom det er andre ytelser dere ønsker å gi som gave. For eksempel treningsavgift, da kan endre beløpet til det som overstiger kr. 5000,- pr år.

Payroll vil automatisk korrigere det som allerede er innberettet.

Hvordan håndtere dette i Huldt &  Lillevik Lønn 5.0.

Selv om gaver under 5000 kr ikke skal innberettes, så anbefaler vi at dette registreres i lønn. Dette gjør at den ansatte får informasjon om gaven, og dere som arbeidsgiver kan informasjon for å se hvor mye som er gitt i gave. Eksempel på lønnsart.

Stopp innberetning av naturalytelser 

Den faste transaksjonen under Kartotek | Fast lønn/trekk kan stoppes for alle i oppgavevalg Periodens lønn | Registrere pr. ansattgruppe, eller du kan slette
transaksjoner på hver enkelt ansatt.

Hvis du ønsker å korrigere naturalytelser som allerede er rapportert i 2021, må du gjøre dette i ekstrakjøring for hver periode det gjelder. 

På følgende link kan dere lese mer: https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Fagomrade-Lonn-HR/Spar-kostnader--nye-gave-regler/ba-p/357768

Hvordan håndtere dette i Visma Lønn

Dersom du ønsker å stoppe beskatningen så setter du bare sluttdato på den faste transaksjonen som ligger på den ansatte, med for eksempel 31.03.21.

 • Dersom du ønsker å gi fri telefon som gave og ønsker å korrigere det du har gjort hittil i år går du på lønnsarten du bruker for Elektronisk kommunikasjon (200/9548) sett feltet for forskuddstrekk som ikke trekkpliktig og fjern krysset for Arb. giver avg. på lønnsår 2021.
 • Gå på Forespørsel – Godkjent lønn. Søk opp lønnsår 2021 og på lønnsarten i kolonnen lønnsarter. I kolonnen A-meldingsnr sletter du verdien på alle linjer, her kan du bruke høyre musetast og masseendre.
 • Kjør så rutinen Regenerering av akkumulatorer: Verktøy – Adm.funksjoner – Vedlikehold av data – Regenerer akkumulatorer.
 • du sende inn erstatningsmelding på alle a-meldinger som du har hatt hittil i år.
 • Regnskapsmessig må arbeidsgiveravgiften korrigeres manuelt.

Det samme kan da gjøres for å gi for eksempel trening som gave. Her blir det da bare beløpet over kr. 5000,- som skal fordelsbeskates.

Dersom du da ønsker at systemet skal beregne skatt når den overstiger kr. 5000,- så kan du benytte dette brukertipset på Visma Community: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Lonn/Personalrabatt-automatisk-beregning-av-skatt-nar-rabatten/ta-p/235374

 

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema