Full lønn de første 20 dagene ved permittering - Arbeidsgiver forskutterer kun 2 dager.

Det er slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn dag 3 til 20! I følge de nye reglene, vil refusjonsordningen opphøre for permitteringsperioder som starter etter 20. april. Dette begrunner regjeringen med at ordningen på denne måten skal bli enklere å håndtere for NAV. Dermed vil det etter 20 april 2020, etter alt å dømme, være slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn disse dagene.

Full lønn de første 20 dagene ved permittering - Arbeidsgiver forskutterer kun 2 dager.

16.04.20

Slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn dag 3 til 20

OBS! I følge de nye reglene, vil refusjonsordningen opphøre for permitteringsperioder som starter etter 20. april, Dette begrunner regjeringen med at ordningen på denne måten skal bli enklere å håndtere for Nav. Dermed vil det etter 20. april 2020, etter alt å dømme, være slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn disse dagene.

Informasjon om midlertidig forskift om lønnskompensasjon finner du her

18 kalenderdager  

I arbeidsgiverperioden etter lønnspliktloven ved permittering (de to første dagene) skal arbeidsgiver betale full lønn (6 * grunnbeløpet gjelder ikke her) de to første arbeidsdagene den permitterte skulle hatt etter iverksettelse av permittering.

De neste 18 dagene betaler NAV ikke lønnskompensasjon for "arbeidsdager", men for "kalenderdager" basert på fem dager per uke (dvs mandag tom fredag). Lørdager og søndager regnes ikke med. Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange dager for helt permitterte som for delvis permitterte.

Mer informasjon finner du på Visma Community her

Columbi tilbyr webinar med oppdaterte regler, onsdag 22. april - påmelding på kursweben her

April 16, 2020

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

16.04.20

Slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn dag 3 til 20

OBS! I følge de nye reglene, vil refusjonsordningen opphøre for permitteringsperioder som starter etter 20. april, Dette begrunner regjeringen med at ordningen på denne måten skal bli enklere å håndtere for Nav. Dermed vil det etter 20. april 2020, etter alt å dømme, være slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn disse dagene.

Informasjon om midlertidig forskift om lønnskompensasjon finner du her

18 kalenderdager  

I arbeidsgiverperioden etter lønnspliktloven ved permittering (de to første dagene) skal arbeidsgiver betale full lønn (6 * grunnbeløpet gjelder ikke her) de to første arbeidsdagene den permitterte skulle hatt etter iverksettelse av permittering.

De neste 18 dagene betaler NAV ikke lønnskompensasjon for "arbeidsdager", men for "kalenderdager" basert på fem dager per uke (dvs mandag tom fredag). Lørdager og søndager regnes ikke med. Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange dager for helt permitterte som for delvis permitterte.

Mer informasjon finner du på Visma Community her

Columbi tilbyr webinar med oppdaterte regler, onsdag 22. april - påmelding på kursweben her

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema