Er 50 pluss generasjonen udugelige på digitalisering og automatisering?

Forfatteren er selv 57 år, og derfor godt innenfor målgruppen. Ordtaket «det er vanskelig å få en gammel hund til å sitte» er fort gjort å ta frem som et svar på spørsmålet.

Er 50 pluss generasjonen udugelige på digitalisering og automatisering?

Forfatteren er selv 57 år, og derfor godt innenfor målgruppen 😊
Ordtaket «det er vanskelig å få en gammel hund til å sitte» er fort gjort å ta frem som et svar på spørsmålet.

Det å gå i skyen på ERP og HR er krevende uansett alder. Vi i Columbi Micro har de siste 8-10 årene gjort oss en del erfaringer rundt dette med å forlate en kjent og trygg plattform på «bakken», for deretter å gå «all in» med å jobbe i skyen.

Ved overgang fra MS-Dos baserte systemer til Windows, så tok de fleste ett skritt til siden og fortsatte å jobbe akkurat som før. Dette er faktisk ikke mulig når vi skal opp i skyen, da må vi faktisk lære oss å jobbe på en helt ny måte. Det kan være vondt for de som via et langt arbeidsliv har tilegnet seg et form for håndverk som viser seg å være nærmest utdatert når en skal jobbe i skyen.

Basert på vår erfaring, så tillater vi oss å komme med et par praktiske råd om skybaserte systemer.

Invester i et bra forprosjekt/workshop

Noen ERP og HR systemer i skyen er i sin ungdom og er ikke så funksjonsrike som Windows baserte systemer som det har vært flikket på i 20-30 år. Gå derfor gjennom og sørg for å kvalitetssikre at alle nødvendige funksjoner og rutiner blir dekket i et nytt sky basert system.

Legg på bordet et godt beslutningsgrunnlag, og gå kun i skyen hvis dere ser det er 100% match. Vi i Columbi har deltatt i mange slike forprosjekter, og kan derfor bidra med verdifull kompetanse

Integrasjoner

Sett søkelyset på å få bort «edb til fots» rutiner. Kan vi få data inn i og ut av systemene på en bedre måte enn før? Kan vi rett og slett jobbe smartere?

Bruk nok tid på planlegging

Å få satt i gang og lykkes med et godt implementeringsprosjekt, det krever god planlegging. Og sørg for å inkluder tilstrekkelig med kompetanse i prosjektet.

Ikke gi slipp på «gammel kompetanse» for fort

Vi møter ofte argumentet om at «når dagens økonomi eller lønningsmedarbeider går ut i pensjon, da skal vi bytte system». Vår påstand er at da er det for sent. Ofte så besitter utgående generasjon en solid kompetanse om sitt arbeidsfelt, samt kompetanse om bedriftens ansatte, varer/tjenester, kunder og leverandører. En fort kort overlapping mellom «gammel og ny» er derfor ofte en dårlig investering. Den «in house kompetansen» jeg beskriver her, er ofte undervurdert av ledere.

Vi har også erfart at kunnskap og erfaring er to vidt forskjellige begreper, men hvis en setter dette i system så blir sluttresultatet veldig bra!  

Ergo, la den utgående generasjonen få være med på utrulling av skybaserte systemer, de har mye verdifull erfaring å bidra med.

October 26, 2021

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Forfatteren er selv 57 år, og derfor godt innenfor målgruppen 😊
Ordtaket «det er vanskelig å få en gammel hund til å sitte» er fort gjort å ta frem som et svar på spørsmålet.

Det å gå i skyen på ERP og HR er krevende uansett alder. Vi i Columbi Micro har de siste 8-10 årene gjort oss en del erfaringer rundt dette med å forlate en kjent og trygg plattform på «bakken», for deretter å gå «all in» med å jobbe i skyen.

Ved overgang fra MS-Dos baserte systemer til Windows, så tok de fleste ett skritt til siden og fortsatte å jobbe akkurat som før. Dette er faktisk ikke mulig når vi skal opp i skyen, da må vi faktisk lære oss å jobbe på en helt ny måte. Det kan være vondt for de som via et langt arbeidsliv har tilegnet seg et form for håndverk som viser seg å være nærmest utdatert når en skal jobbe i skyen.

Basert på vår erfaring, så tillater vi oss å komme med et par praktiske råd om skybaserte systemer.

Invester i et bra forprosjekt/workshop

Noen ERP og HR systemer i skyen er i sin ungdom og er ikke så funksjonsrike som Windows baserte systemer som det har vært flikket på i 20-30 år. Gå derfor gjennom og sørg for å kvalitetssikre at alle nødvendige funksjoner og rutiner blir dekket i et nytt sky basert system.

Legg på bordet et godt beslutningsgrunnlag, og gå kun i skyen hvis dere ser det er 100% match. Vi i Columbi har deltatt i mange slike forprosjekter, og kan derfor bidra med verdifull kompetanse

Integrasjoner

Sett søkelyset på å få bort «edb til fots» rutiner. Kan vi få data inn i og ut av systemene på en bedre måte enn før? Kan vi rett og slett jobbe smartere?

Bruk nok tid på planlegging

Å få satt i gang og lykkes med et godt implementeringsprosjekt, det krever god planlegging. Og sørg for å inkluder tilstrekkelig med kompetanse i prosjektet.

Ikke gi slipp på «gammel kompetanse» for fort

Vi møter ofte argumentet om at «når dagens økonomi eller lønningsmedarbeider går ut i pensjon, da skal vi bytte system». Vår påstand er at da er det for sent. Ofte så besitter utgående generasjon en solid kompetanse om sitt arbeidsfelt, samt kompetanse om bedriftens ansatte, varer/tjenester, kunder og leverandører. En fort kort overlapping mellom «gammel og ny» er derfor ofte en dårlig investering. Den «in house kompetansen» jeg beskriver her, er ofte undervurdert av ledere.

Vi har også erfart at kunnskap og erfaring er to vidt forskjellige begreper, men hvis en setter dette i system så blir sluttresultatet veldig bra!  

Ergo, la den utgående generasjonen få være med på utrulling av skybaserte systemer, de har mye verdifull erfaring å bidra med.

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema