Endring i lav mva sats

Fra og med 1. oktober skal lav mva sats endres tilbake fra 6% til 12%. Dette må hensyntas i ditt ERP system.

Endring i lav mva sats

Fra og med 1. oktober 2021 skal lav mva sats tilbake til 12%. Dette medfører at vi må gjøre endring på mva satsen i ditt ERP system.

Merk at siden endringen skjer midt i en MVA-termin vil ikke grunnlaget bli korrekt og det kommer en feilmelding ved innrapportering. P.t. så sier Skatteetaten at dette håndteres med at avgiftsbeløpet må legges inn manuelt i Altinn og det må legges ved en forklaring i kommentarfeltet.

Om fra dato på ny sats skal settes til 01.10 eller 02.10 bør det tas en vurdering på. Hvis det er behov for å benytte 6% sats på periode 10 i regnskapet så kan valuteringsdato på bilaget settes til 01.10 og dermed få denne satsen. Les her hva Regnskap Norge skriver om dette.

Hvordan endre mva sats i ditt ERP system

I forbindelse med endringen av mva satsene i fjor opprettet vi denne artikkelen. Det blir samme fremgangsmåte som gjelder nå. Fra dato settes til 01.10 evt. 02.10 og ny sats blir 12%. I Visma Buiness må du også sette gammel sats til 6% (dvs. i feltet Sats).

I Visma.net ERP er det også lagt ut en inApp læringsvideo som tar deg igjennom hva som må gjøres av endringer:

Trenger du bistand med å få utført endringen så ikke nøl med å kontakte oss. Merk at vi også kan kjøre endringen på mange klienter samtidig for deg.

September 27, 2021

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Fra og med 1. oktober 2021 skal lav mva sats tilbake til 12%. Dette medfører at vi må gjøre endring på mva satsen i ditt ERP system.

Merk at siden endringen skjer midt i en MVA-termin vil ikke grunnlaget bli korrekt og det kommer en feilmelding ved innrapportering. P.t. så sier Skatteetaten at dette håndteres med at avgiftsbeløpet må legges inn manuelt i Altinn og det må legges ved en forklaring i kommentarfeltet.

Om fra dato på ny sats skal settes til 01.10 eller 02.10 bør det tas en vurdering på. Hvis det er behov for å benytte 6% sats på periode 10 i regnskapet så kan valuteringsdato på bilaget settes til 01.10 og dermed få denne satsen. Les her hva Regnskap Norge skriver om dette.

Hvordan endre mva sats i ditt ERP system

I forbindelse med endringen av mva satsene i fjor opprettet vi denne artikkelen. Det blir samme fremgangsmåte som gjelder nå. Fra dato settes til 01.10 evt. 02.10 og ny sats blir 12%. I Visma Buiness må du også sette gammel sats til 6% (dvs. i feltet Sats).

I Visma.net ERP er det også lagt ut en inApp læringsvideo som tar deg igjennom hva som må gjøres av endringer:

Trenger du bistand med å få utført endringen så ikke nøl med å kontakte oss. Merk at vi også kan kjøre endringen på mange klienter samtidig for deg.

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema