Det er tid for feriepenger igjen!

Vi har samlet svar og spørsmål på ofte stilte spørsmål om feriedager og feriepenger. Hva gjør du hvis en arbeidstaker vil ha utbetalt feriepengene så snart som mulig? Og hva med de som er permitterte i forbindelse med Covid-19? Svaret på dette og mer til finner du her!

Det er tid for feriepenger igjen!

Vi har samlet svar og spørsmål på ofte stilte spørsmål om feriedager og feriepenger. Hva gjør du hvis en arbeidstaker vil ha utbetalt feriepengene så snart som mulig? Og hva med de som er permitterte i forbindelse med Covid-19? Svaret på dette og mer til finner du her!

Ferieloven - hovedtrekk

Ofte stilte spørsmål om feriefritid/feriepenger

Ferieloven i forbindelse med Covid-19

Det har vært stilt spørsmål ved om ferieloven burde vært endret ifbm Covid-19 situasjonen. I svaret fra Arbeids- og sosialdep. forstår vi det slik at departementet ikke finner det nødvendig med endringere da de anser at loven er tilstrekkelig fleksibel for å imøtekomme behov i forbindelse med bl.a. Covid-19 situasjonen. Vi tar med noen aktuelle problemstillinger sett i lys av Covid-19 situasjonen.

Lurer du på noe mer? Våre dyktige lønnskonsulenter står til rådighet, så ikke nøl med å ta kontakt med oss

May 10, 2021

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Vi har samlet svar og spørsmål på ofte stilte spørsmål om feriedager og feriepenger. Hva gjør du hvis en arbeidstaker vil ha utbetalt feriepengene så snart som mulig? Og hva med de som er permitterte i forbindelse med Covid-19? Svaret på dette og mer til finner du her!

Ferieloven - hovedtrekk

Ofte stilte spørsmål om feriefritid/feriepenger

Ferieloven i forbindelse med Covid-19

Det har vært stilt spørsmål ved om ferieloven burde vært endret ifbm Covid-19 situasjonen. I svaret fra Arbeids- og sosialdep. forstår vi det slik at departementet ikke finner det nødvendig med endringere da de anser at loven er tilstrekkelig fleksibel for å imøtekomme behov i forbindelse med bl.a. Covid-19 situasjonen. Vi tar med noen aktuelle problemstillinger sett i lys av Covid-19 situasjonen.

Lurer du på noe mer? Våre dyktige lønnskonsulenter står til rådighet, så ikke nøl med å ta kontakt med oss

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema