Den perfekte økonomi og lønnsavdeling, finnes den?

I en mer og mer teknologisk krevende verden, ser vi at noen dyktige ledere har knekt koden med å sette sammen et godt team på økonomi, HR og Lønn. Kan vi lære noe av disse?

Den perfekte økonomi og lønnsavdeling, finnes den?

I en mer og mer teknologisk krevende verden, ser vi at noen dyktige ledere har knekt koden med å sette sammen et godt team på økonomi, HR og Lønn. Kan vi lære noe av disse?

Krav om effektivitet

Oppgaver som en tradisjonell økonomi og HR/Lønnsavdeling skal løse i dag har drastisk forandret seg bare på noen få år.

Krav om effektivitet har også nådd helt inn på «regnskapsavdelingen». Norge er et høykostland og vi er nødt til å se på de samlede kostnadene med å få ført et regnskap, stable på beina gode HR prosesser og ikke minst få kjørt lønn og reiseregninger på en forsvarlig måte.

Eller«ført regnskapet»? Er det noen som fører «bilag for bilag» i år 2021? Dessverre så er det rundt 50% av norske bedrifter som ikke er full digitaliserte på de prosesser vi er inne og belyser i denne artikkelen. Visma sin årlige undersøkelse, «Digital Index», tar for seg flere områder innen både regnskap og Lønn. På Digital Index kan den enkelte bedrift sammenligne seg selv mot bransjesnittet og gjøre opp sin egen status.

Hva er status om 5 år?

Hvordan skal «administrasjonen» i en moderne Norsk bedrift se ut i dag og om 5 år? Hvilken kompetanse må en besitte og hvordan organisere arbeidet mot en mer effektiv hverdag? Hvor stor digitaliseringsgrad er det mulig å få til og hvor begynner vi? Planlegging er alfa og omega her. Vår erfaring er at jo større en bedrift er, jo lenger tid tar det å komme i mål.

Når det kommer til punktet organisering og sette sammen et godt team, så tror ikke vi at det å bytte ut hele eller deler av en økonomi og lønnsavdelingen nødvendigvis er svaret.

«Vær du glad i den nasen du har» sang Ivar Medaas😊

Det som ikke fungerer er å vente, eller å utsette arbeidet med å digitalisere og automatisere funksjoner innen regnskap, HR og Lønn. Tenk også over at dere skal være en attraktiv arbeidsplass for en ny generasjon som er oppvokst med mobiltelefon/iPad fra 3-5 års alderen.

Tør du å invitere oss på besøk, slik at vi kan ta en prat rundt dette?

Kontakt vår 'digitaliseringsminister' Jan-Arve Aarseth på epost eller ring 906 01 650.


November 8, 2021

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

I en mer og mer teknologisk krevende verden, ser vi at noen dyktige ledere har knekt koden med å sette sammen et godt team på økonomi, HR og Lønn. Kan vi lære noe av disse?

Krav om effektivitet

Oppgaver som en tradisjonell økonomi og HR/Lønnsavdeling skal løse i dag har drastisk forandret seg bare på noen få år.

Krav om effektivitet har også nådd helt inn på «regnskapsavdelingen». Norge er et høykostland og vi er nødt til å se på de samlede kostnadene med å få ført et regnskap, stable på beina gode HR prosesser og ikke minst få kjørt lønn og reiseregninger på en forsvarlig måte.

Eller«ført regnskapet»? Er det noen som fører «bilag for bilag» i år 2021? Dessverre så er det rundt 50% av norske bedrifter som ikke er full digitaliserte på de prosesser vi er inne og belyser i denne artikkelen. Visma sin årlige undersøkelse, «Digital Index», tar for seg flere områder innen både regnskap og Lønn. På Digital Index kan den enkelte bedrift sammenligne seg selv mot bransjesnittet og gjøre opp sin egen status.

Hva er status om 5 år?

Hvordan skal «administrasjonen» i en moderne Norsk bedrift se ut i dag og om 5 år? Hvilken kompetanse må en besitte og hvordan organisere arbeidet mot en mer effektiv hverdag? Hvor stor digitaliseringsgrad er det mulig å få til og hvor begynner vi? Planlegging er alfa og omega her. Vår erfaring er at jo større en bedrift er, jo lenger tid tar det å komme i mål.

Når det kommer til punktet organisering og sette sammen et godt team, så tror ikke vi at det å bytte ut hele eller deler av en økonomi og lønnsavdelingen nødvendigvis er svaret.

«Vær du glad i den nasen du har» sang Ivar Medaas😊

Det som ikke fungerer er å vente, eller å utsette arbeidet med å digitalisere og automatisere funksjoner innen regnskap, HR og Lønn. Tenk også over at dere skal være en attraktiv arbeidsplass for en ny generasjon som er oppvokst med mobiltelefon/iPad fra 3-5 års alderen.

Tør du å invitere oss på besøk, slik at vi kan ta en prat rundt dette?

Kontakt vår 'digitaliseringsminister' Jan-Arve Aarseth på epost eller ring 906 01 650.


Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema