Columbi øker staben til tross for spesielle (Corona)tider!

Med økt oppdragsmengde har Columbi gjort en fin nyansettelse nå i juni.

Columbi øker staben til tross for spesielle (Corona)tider!

Thore Wilberg startet opp i Columbi nå i juni og jobber i vårt tekniske team. Columbi har økt antall kunder som ønsker både drift av servere og generell teknisk bistand. Med mange nye produkter innom Office365, sikkerhetsløsninger og generell kontorstøtte, har vi i de seneste årene sett en markert økning i dette segmentet.

Thore har flere års erfaring med tekniske løsninger og er en flott tilvekst til vårt team som betjener våre kunder på disse områdene. Vi ønsker Thore hjertelig velkommen på laget og vi ser fram mot et godt samarbeid i årene fremover.

June 26, 2020

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Thore Wilberg startet opp i Columbi nå i juni og jobber i vårt tekniske team. Columbi har økt antall kunder som ønsker både drift av servere og generell teknisk bistand. Med mange nye produkter innom Office365, sikkerhetsløsninger og generell kontorstøtte, har vi i de seneste årene sett en markert økning i dette segmentet.

Thore har flere års erfaring med tekniske løsninger og er en flott tilvekst til vårt team som betjener våre kunder på disse områdene. Vi ønsker Thore hjertelig velkommen på laget og vi ser fram mot et godt samarbeid i årene fremover.

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema