Bruk 30 minutter og spar kr 100.000,-

15% av kundene til Columbi har tatt steget opp i skyen. De ser at de mye sparer penger og de ser seg aldri tilbake.

Bruk 30 minutter og spar kr 100.000,-

Hva er det som holder Norske bedrifter på bakken med gamle ERP og HR systemer? Jordbaserte systemer har fungert perfekt i over 30 år, først på MS DOS plattform og i de seneste 20 år på Windows. Hvorfor forlate noe som funger godt? Finnes det en eller flere økonomiske fordeler med å flytte alt i skyen?

Økonomi

15% av kundene til Columbi har tatt steget opp i skyen. Hvilke erfaringen høster disse så langt? - Jo, det første er at de sparer penger og det andre er de ikke ser seg tilbake.

Fleksibelt

Ved å flytte til skyen så blir du overført til mer moderne former for belastning av bruken.
I dag er abonnement en vanlig modell og som gjør bruken fleksibel og skalerbar. Du kjøper ikke et system lengre, du abonnerer og kan utvide eller redusere omfanget når det måtte passe deg.


Alt til sin tid

Hvor lenge skal du sitte stille i båten og vente på bedre tider og bedre løsninger? De gamle systemene blir nok dessverre ikke bedre av at du venter.
Analyser viser at de som er best på automatisering og digitalisering er de som har tatt steget over på mer moderne plattformer. Kan du vente lenger med å gå i skyen?

Hvordan?

Det er mange motiver for å gå i skyen, ett av dem er at det er penger å spare. Ved en kartlegging av dagens kostnader og å måle disse mot kostnader ved å være i skyen, så har vi ennå ikke møtt på kunder som ikke sparer penger totalt sett og i det lange løp.

Vil du ha hjelp til å beregne dagens ERP og HR kostnader, til en fremtidigløsning i skyen?

Gi oss 30 minutter!

Avtal tid med Erik på
‭483 00 084‬ eller send e-post: el@columbi.no

October 5, 2020

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Hva er det som holder Norske bedrifter på bakken med gamle ERP og HR systemer? Jordbaserte systemer har fungert perfekt i over 30 år, først på MS DOS plattform og i de seneste 20 år på Windows. Hvorfor forlate noe som funger godt? Finnes det en eller flere økonomiske fordeler med å flytte alt i skyen?

Økonomi

15% av kundene til Columbi har tatt steget opp i skyen. Hvilke erfaringen høster disse så langt? - Jo, det første er at de sparer penger og det andre er de ikke ser seg tilbake.

Fleksibelt

Ved å flytte til skyen så blir du overført til mer moderne former for belastning av bruken.
I dag er abonnement en vanlig modell og som gjør bruken fleksibel og skalerbar. Du kjøper ikke et system lengre, du abonnerer og kan utvide eller redusere omfanget når det måtte passe deg.


Alt til sin tid

Hvor lenge skal du sitte stille i båten og vente på bedre tider og bedre løsninger? De gamle systemene blir nok dessverre ikke bedre av at du venter.
Analyser viser at de som er best på automatisering og digitalisering er de som har tatt steget over på mer moderne plattformer. Kan du vente lenger med å gå i skyen?

Hvordan?

Det er mange motiver for å gå i skyen, ett av dem er at det er penger å spare. Ved en kartlegging av dagens kostnader og å måle disse mot kostnader ved å være i skyen, så har vi ennå ikke møtt på kunder som ikke sparer penger totalt sett og i det lange løp.

Vil du ha hjelp til å beregne dagens ERP og HR kostnader, til en fremtidigløsning i skyen?

Gi oss 30 minutter!

Avtal tid med Erik på
‭483 00 084‬ eller send e-post: el@columbi.no

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema