Blir 2022 det store migrasjonsåret på ERP?

Hva bringer det nye året oss på tjenestefronten?

Blir 2022 det store migrasjonsåret på ERP?

Det er fortsatt mange som har ett eller flere programvarebein plantet på jorden og sliter med halvgode hybridløsninger.  Vi i Columbi tror at 2022 blir det store migrasjonsåret for mellomstore og store bedrifter i Norge. Mellomstore/store bedrifter som ikke er i skyen på ett eller flere av sine kjernesystemer vil måtte ta et valg i løpet av kort tid. Jordbasert programvare dør sakte, men sikkert. Det sier seg selv at når brukerne av jordbaserte systemer blir færre, så forsvinner inntektene for produsenten.

Micromarkedet begynner å bli mettet og selskap som Tripletex og PowerOffice har hatt gode år med å forsyne dette markedet med tjenester i skyen. Dette markedet blir også kalt «selvbetjeningsmarkedet» og består i all hovedsak av små bedrifter med relativt enkle behov.

Jordbasert programvare, eller skybaserte tjenester?

Frihet for kundene er blitt et must med skybaserte løsninger.
Du kan si opp på kort varsel og du betaler for akkurat det du har behov for der og da.
Du velger å bli værende som kunde fordi du vil og er fornøyd, og ikke fordi du må.

Bytte når du må, eller bytte når du kan?

Vi i Columbi tror at produsenter av jordbaserte løsninger må sette opp prisen når kundebasen forsvinner/reduseres, det er enkleste måten å overleve på.  Dette gjør at kunder som har halvgode hybridløsninger må betale mer. Lønner det seg da å vente med å gå i skyen?

Nytt år, og gamle vaner blir som nye?

Fra 2017 og frem til i dag har over 2600 kunder forlatt jordbaserte Huldt & Lillevik lønn til fordel for en tryggere tilværelse i skyen med Visma.net Payroll.
Hvorfor ikke foreta samme reise på ERP fronten?

Starte det nye året med et statusmøte med oss i Columbi, og legge en plan for 2022?

January 6, 2022

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Det er fortsatt mange som har ett eller flere programvarebein plantet på jorden og sliter med halvgode hybridløsninger.  Vi i Columbi tror at 2022 blir det store migrasjonsåret for mellomstore og store bedrifter i Norge. Mellomstore/store bedrifter som ikke er i skyen på ett eller flere av sine kjernesystemer vil måtte ta et valg i løpet av kort tid. Jordbasert programvare dør sakte, men sikkert. Det sier seg selv at når brukerne av jordbaserte systemer blir færre, så forsvinner inntektene for produsenten.

Micromarkedet begynner å bli mettet og selskap som Tripletex og PowerOffice har hatt gode år med å forsyne dette markedet med tjenester i skyen. Dette markedet blir også kalt «selvbetjeningsmarkedet» og består i all hovedsak av små bedrifter med relativt enkle behov.

Jordbasert programvare, eller skybaserte tjenester?

Frihet for kundene er blitt et must med skybaserte løsninger.
Du kan si opp på kort varsel og du betaler for akkurat det du har behov for der og da.
Du velger å bli værende som kunde fordi du vil og er fornøyd, og ikke fordi du må.

Bytte når du må, eller bytte når du kan?

Vi i Columbi tror at produsenter av jordbaserte løsninger må sette opp prisen når kundebasen forsvinner/reduseres, det er enkleste måten å overleve på.  Dette gjør at kunder som har halvgode hybridløsninger må betale mer. Lønner det seg da å vente med å gå i skyen?

Nytt år, og gamle vaner blir som nye?

Fra 2017 og frem til i dag har over 2600 kunder forlatt jordbaserte Huldt & Lillevik lønn til fordel for en tryggere tilværelse i skyen med Visma.net Payroll.
Hvorfor ikke foreta samme reise på ERP fronten?

Starte det nye året med et statusmøte med oss i Columbi, og legge en plan for 2022?

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema