36 nye kunder på payroll

Columbi Micro er i godt driv, og i januar hadde vi 36 kunder som gikk over til Visma.net Payroll.

36 nye kunder på payroll

Lønn og HR er et virksomhetsområde som de fleste bedrifter har et sterkt forhold til. Rett lønn, til rett tid og rett person. For å løse dette må bedriften ha et trygt og godt system som ivaretar alle regler og forskrifter som myndighetene pålegger arbeidsgiverne. Med stadige endringer av regelverket og nye satser, er det viktig at lønnssystemet er fleksibelt og ikke minst oppdatert til enhver tid.

Columbi har i alle år hatt et meget godt søkelys på leveranse av lønnssystemer. De første årene fra Huldt & Lillevik, og etter hvert også fra Visma med Visma Lønn. De siste årene er det Visma.net Payroll som har vært mest i skuddet og som er det store satsningsproduktet til Visma Software på lønnssiden.

Columbi var tidlig ute og sørget for god kompetanse på dette 100% skybaserte lønnssystemet. Med stadig økende oppdragsmengde, har vi etablert en stor stab på fagområdet Lønn og HR. 

Bare i januar 2021 tok vi 36 nye selskaper over til Visma.net Payroll, hvor alle kjørte sin første a-melding for januar perioden. Det var kunder som tidligere har hatt enten Huldt & Lillevik, Visma Lønn eller andre systemer. HR Manager i Columbi Micro, Jens Erik Mjølnerød var meget fornøyd med implementeringene og alle kundene kom meget godt i gang. Noen små utfordringer er det alltid, men ikke verre enn at det ble løst raskt og effektivt.

Få en enklere hverdag med Visma.net Payroll

I tillegg har vi et tett samarbeid med leverandøren 4Human AS med tanke på tyngre løsninger innen fagområdet HR. Vi tenker her spesielt på funksjoner som on-boarding av ansatte, medarbeidersamtaler, avtaler, kompetanse og sykefravær. 

Vi kan også nevne at Columbi to år på rad, er blitt kåret til den Visma forhandler i Norge som har de mest fornøyde kundene. En utmerkelse vi er meget stolt av og som beviser at vi har kvalitet i våre leveranser.

Er du interessert i å høre litt mer om hva vi kan gjøre for dere? Kontakt oss for et uforpliktende møte.


April 22, 2021

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Lønn og HR er et virksomhetsområde som de fleste bedrifter har et sterkt forhold til. Rett lønn, til rett tid og rett person. For å løse dette må bedriften ha et trygt og godt system som ivaretar alle regler og forskrifter som myndighetene pålegger arbeidsgiverne. Med stadige endringer av regelverket og nye satser, er det viktig at lønnssystemet er fleksibelt og ikke minst oppdatert til enhver tid.

Columbi har i alle år hatt et meget godt søkelys på leveranse av lønnssystemer. De første årene fra Huldt & Lillevik, og etter hvert også fra Visma med Visma Lønn. De siste årene er det Visma.net Payroll som har vært mest i skuddet og som er det store satsningsproduktet til Visma Software på lønnssiden.

Columbi var tidlig ute og sørget for god kompetanse på dette 100% skybaserte lønnssystemet. Med stadig økende oppdragsmengde, har vi etablert en stor stab på fagområdet Lønn og HR. 

Bare i januar 2021 tok vi 36 nye selskaper over til Visma.net Payroll, hvor alle kjørte sin første a-melding for januar perioden. Det var kunder som tidligere har hatt enten Huldt & Lillevik, Visma Lønn eller andre systemer. HR Manager i Columbi Micro, Jens Erik Mjølnerød var meget fornøyd med implementeringene og alle kundene kom meget godt i gang. Noen små utfordringer er det alltid, men ikke verre enn at det ble løst raskt og effektivt.

Få en enklere hverdag med Visma.net Payroll

I tillegg har vi et tett samarbeid med leverandøren 4Human AS med tanke på tyngre løsninger innen fagområdet HR. Vi tenker her spesielt på funksjoner som on-boarding av ansatte, medarbeidersamtaler, avtaler, kompetanse og sykefravær. 

Vi kan også nevne at Columbi to år på rad, er blitt kåret til den Visma forhandler i Norge som har de mest fornøyde kundene. En utmerkelse vi er meget stolt av og som beviser at vi har kvalitet i våre leveranser.

Er du interessert i å høre litt mer om hva vi kan gjøre for dere? Kontakt oss for et uforpliktende møte.


Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema