Klikk på meg

Behov og konfigurering

For å kunne effektivisere mest mulig i en skybasert hverdag går vi sammen i dybden på prosessene og analyserer hva ditt firma har behov for.

Kvalitet og go-live

Vi verifiserer at systemet fungerer slik du vil ha det og ser til at systemet inneholder de dataene du trenger fra gammelt system. Fokuset ligger nå på opplæring og faste statusmøter.

Oppfølging

Vi glemmer deg ikke selv om vi nå går i en driftsfase. Prosjektleveransen skal godkjennes og du skal bli overlevert til support for videre oppfølging.

Klikk på meg

Behov og konfigurering

For å kunne effektivisere mest mulig i en skybasert hverdag går vi sammen i dybden på prosessene og analyserer hva ditt firma har behov for.

Kvalitet og go-live

Vi verifiserer at systemet fungerer slik du vil ha det og ser til at systemet inneholder de dataene du trenger fra gammelt system. Fokuset ligger nå på opplæring og faste statusmøter.

Oppfølging

Vi glemmer deg ikke selv om vi nå går i en driftsfase. Prosjektleveransen skal godkjennes og du skal bli overlevert til support for videre oppfølging.

Lukk skjema