Implementeringsprossesen

Vår kompetanse - din trygghet

Din prosess


Implementeringsprosessen er den mest kritiske fasen av ethvert prosjekt. Vi har mer enn 30 års erfaring og kan gjennom vår kompetanse gi deg som kunde trygghet i denne kritiske fasen. I stor grad handler dette arbeidet om at du som kunde og vi som leverandør blir enige om målsettingen med prosjektet før vi starter. Vi har utviklet en implementeringsmodell som dere finner under. Når prosjektet starter får alle våre kunder tilgang til prosjektplanen hvor dere kan se i detalj hvilke prosesser som er planlagt, hvem som har ansvaret, arbeidsoppgaver som eventuelt er forsinket og hvorfor de er forsinket.

Ønsker dere en trygg implementeringsprosess - velg Columbi.
Ta kontakt

Forhold deg til en løsning som har alt du trenger

Ta kontakt med oss for å få vite mer om alle fordelene du får med økonomisystemet Visma.net Payroll.
Ta kontakt
Lukk skjema