X
GO

GDPR - "EN REISE INN I DET UKJENTE"

Begrepet begynner å feste seg. De fleste har hørt om dette nå, men mange tror fremdeles ikke at det gjelder i deres situasjon. Desverre en GDPR en forordning bl.a Norge har vedtatt sammen en rekke EU land og samarbeidspartnere av disse landene. Bakgrunn for forordningen skyldes den digitale hverdagen, som stadig blir mer og mer kompleks, og som angår oss alle.

 

Krav til deg som bedrift

Det registreres opplysninger om samfunnsborgere på kryss og tvers av landegrenser og det forkommer utveksling mellom ulike parter. Enkelte av disse opplysningene er personopplysninger og forordningen har til hensikt å beskytte enkeltidivider og disse personopplysningene. Hovedtrekkene i forordningen sier at kontrollen skal gis til forbrukeren. Lovverket har vært en del av norsk lov siden 2000. Men forskjellen er at bøter og reprimander nå å tas alvorlig. Ved avvik og mislighold av personopplysninger kan bedrifter som ikke har rettet seg etter regelverket risikere bøter på opptil 4% av global omsetning!

 

Nå som kontrollen er gitt til enkeltpersoner vedrørende deres personopplysninger kan de be en vilkårlig bedrift om å dokumentere hvilke opplysninger de har på vedkommende, hva disse brukes til og hvor lenge de oppbevares. Det kan for eksempel dreie seg om den enkelte ansatte som slutter og krever sine personopplysninger slettet eller det kan gjelde et kundeforhold personen har til en selger eller tjenestetilbyder. 

 

Med andre ord er vil alle berørt av denne forordningen på et eller annet vis og må forholde oss til den både som individer og som bedriftsledere.

 

Columbi har jobbet med datasikkerhet lenge og har hatt et målrettet fokus på å bli gode på den PRAKTISKE delen rundt forordningen. Vi innser at våre typiske kunder ikke ønsker å investere den tiden det tar å få et overblikk på hva som skal gjøres. I tiden som kommer, frem til forordningen kommer på plass i mai 2018, vil vi tilby nye og gamle kunder gode og praktiske råd for å gjennomføre kravene til myndighetene. Man kan finne en del informasjon i kolonnen til høyre på denne siden. For vår gratis kom-i-gang guide må dere sende oss en epost via skjemaet på denne siden.

 

Gode Råd for å komme i gang

Columbi har jobbet med datasikkerhet lenge og har hatt et målrettet fokus på å bli gode på den PRAKTISKE delen rundt forordningen. Vi innser at våre typiske kunder ikke ønsker å investere den tiden det tar å få et overblikk på hva som skal gjøres. I tiden som kommer, frem til forordningen kommer på plass i mai 2018, vil vi tilby nye og gamle kunder gode og praktiske råd for å gjennomføre kravene til myndighetene. 

 
Man kan finne en del informasjon i kolonnen til høyre på denne siden. For vår gratis kom-i-gang guide må dere sende oss en epost via skjemaet til høyre.
Hva må du gjøre
  • Få overblikk over lovverket og hva som er nytt med forordningen
  • Skaff deg oversikt over personopplysninger, systemer, forhandlere og samarbeidspartnere
  • Gå igjennom rutiner for å sikre personopplysningene.
  • Vurder om du har et behandlingsgrunnlag og rett til å oppbevare dataene. Se om dette gjelder for dine leverandører og partnere også.
  • Lag et system for avvikshåndtering og rutiner for innmelding
  • Hold interkontrollen oppdatert og gå igjennom på årlig basis
Mer informasjon