Visma.net Payroll

Visma.net Payroll

Lønn i skyen


Et nettbasert lønnssystem som automatiserer bedriftens rutiner for lønn, registrering av ferie, fravær og timeregistrering. Å ha et nettbasert lønnssystem betyr mer automatikk og mindre manuelle prosesser som effektiviserer din bedrift. Columbi Micro kan bistå med innføring, installasjon, konvertering, opplæring og videre support.
Ta kontakt

Hvorfor velge Visma.net Payroll?

Se fordelene med et nettbasert lønnssystem
 • Avansert automatikk
 • Sparer ressurser og tid
 • Økt effektivitet
 • Uslåelig innsikt i dataene dine
 • Dataene dine er trygge
 • Du jobber i én løsning

Priser

Basic

210 kr/mnd

+ kr.31,- mnd/ansatt
Etableringspakke kommer i tillegg. Ekstra firma kr. 125,-.

Basic+

210 kr/mnd

+ kr.51,- mnd/ansatt
Etableringspakke kommer i tillegg. Ekstra firma kr. 125,-.

Standard

520 kr/mnd

+ kr.51,- mnd/ansatt
Etableringspakke kommer i tillegg. Ekstra firma kr. 125,-. *Ekstra admin-bruker kr. 210,-.
 
Basic
Basic+
Standard
lønn
Delberegning av lønn
Lønnsslipp til mobil
Integrasjon med Altinn (A-melding)
Integrasjon med økonomi
Pensjonsrapportering (OTP)
Fagforeningskontingent
Feriepenger og lønn i feriemåneden
God oversikt over historiske data
Firma med avdelingskontor
Time og fravær
Timeregistrering
-
Spesiell lønnskompensasjon
-
Ferie og fravær
-
Godkjenning på farten
-
Full oversikt for ansatte
-
Full oversikt for ledere
-
Lover og regler
-
Korrekt ferie- og fraværsstatistikk
-
Reise og utlegg
Enkelt for ansatte å føre en korrekt reiseregning
-
Før utlegg direkte fra mobiltelefonen
-
Kvitteringer rett inn i løsningen
-
Godkjenning på mobil/app
-
Automatisk føring av kjørebok
-
Kredittkorttransaksjoner integrert
-
Lover og regler
-
Statens satser
-
Valuta
-
Administrasjon
Støtte for flere ledere/godkjennere
-
-
Ekstra admin-bruker*
-
-
4human

4human HRM – HRM-systemet som snakker med dine systemer

Et komplett HRM-system for alle virksomheter uansett størrelse og bransje. Vi leverer HRM-system til blant annet varehandler, helse, utdannelse, forskning, bank, finans, logistikk, bygg og anlegg. Nærmere 1.100 selskaper med mer enn 300.000 benytter tjenester fra 4human.
LES MER
Visma.net Expense

Nettbasert reise- og utleggssystem som forenkler din hverdag.

Alt du trenger er tilgjengelig på nett, og alle relevante data sendes automatisk inn i det nettbaserte lønnssystemet. Leder godkjenner reiseregninger og utlegg enkelt på data eller mobil.

‍Visma.net Expense er vår løsning for føring av reiseregning og utlegg. Du får en digital og automatisert løsning som gjør at du kan kaste krøllete papirkvitteringer og kompliserte utleggsskjemaer.
 • Brukervennlig
 • Bruk av mobiltelefon
 • Enkelt å komme i gang
 • Forutsigbar pris per ansatt
 • Korrekte reiseregninger

Visma.net Tid

Registrering av timer, overtid og fleksitid har aldri vært enklere. Med Visma.net Time fører ansatte timene sine på mobil og nett, og ledere godkjenner like enkelt. Timene sendes automatisk inn i lønnssystemet.
 • Ansatte registrerer timer
 • Registreres på aktuell lønnsart
 • Mulig å føre på prosjekter
 • Etterskuddsvis registrering

Forhold deg til en løsning som har alt du trenger

Ta kontakt med oss for å få vite mer om alle fordelene du får med økonomisystemet Visma.net Payroll.
Ta kontakt
Lukk skjema