4human HRM

4human HRM

HRM Systemet som snakker med dine systemer


  Et komplett HRM-system for alle virksomheter uansett størrelse og bransje. Vi leverer HRM-system til blant annet varehandler, helse, utdannelse, forskning, bank, finans, logistikk, bygg og anlegg. Nærmere 1.100 selskaper med mer enn 300.000 benytter tjenester fra 4human.

HRM-systemet inkluderer blant annet tjenester rundt lovpålagt sykefraværsoppfølging, fraværsregistrering, innkalling og skjemaer for dialogmøter for den sykemeldte. Dokumenter ved sykefravær rapporteres digitalt til NAV via Altinn automatisk. All ansattes kompetanse lagres i systemet, du får varsler når sertifikat og kurs løper ut, slik at disse kan fornyes.
Ta kontakt

Fordeler med 4human HRM

  • Blant de mest funksjonsrike HRM-systemene i Norge
  • Funksjonsrik sykefraværsoppfølging med blant annet digitale sykemeldinger
  • Eget integrasjonsteam som skreddersyr integrasjoner
  • Bedre medarbeidersamtaler med ferdige maler for bedre oppfølging av ansatte
  • Standard integrasjoner med de mest kjente lønn- og timeregistreringssystemer
  • Elektroniske arbeidskontrakter signeres enkelt med Bank ID
  • Ansattportal for mer selvhjulpne ansatte, på mobil eller desktop
  • Alle ansatte og deres familie kan få tilgang til Helsetelefonens tjenester

Priser

Basic

210 kr/mnd

+ kr.31,- mnd/ansatt
Etableringspakke kommer i tillegg. Ekstra firma kr. 125,-.

Basic+

210 kr/mnd

+ kr.51,- mnd/ansatt
Etableringspakke kommer i tillegg. Ekstra firma kr. 125,-.

Standard

520 kr/mnd

+ kr.51,- mnd/ansatt
Etableringspakke kommer i tillegg. Ekstra firma kr. 125,-. *Ekstra admin-bruker kr. 210,-.
4human

HRM som master og fokus på integrasjoner

Gode integrasjoner har lenge vært et satsningsområde for 4human HRM. De har API som dekker det meste av behovet for overføring av data, men de tilbyr i tillegg skreddersydde integrasjoner. Med eget integrasjonsteam og egne utviklingsressurser sikrer de tett samarbeid og god oppfølging i implementeringsprosessen.

4human HRM kan også fungere som master for alle personalopplysninger om dine ansatte. Ved å bruke HRM som master mot all persondata ivaretas personvern på individ nivå enklere enn tidligere. HRM kan også være master for lønnsinformasjonen, basert på timer og stilling.

Humankapitalen er din viktigste kapital – Ta godt vare på den

Personaloppfølging (HR) i 4human HRM bidrar til tettere oppfølging av nyansatte og sluttende medarbeidere. 4human HRM hjelper deg helt fra en ansettelse til avsluttende arbeidsforhold. Ledere får varsler gjennom hele ansettelsesprosessen.

Med 4human HRM sikrer bedriften å ha gjennomgående god og profesjonell oppfølging av alle nyansatte. Dette forbedrer arbeidsmiljøet, øker lojalitet, reduserer turnover og skaper en unik kultur for din bedrift. Den nyansatte vil bli raskere operativ og mer effektiv fra første dag.

Et system som snakker med dine systemer

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om hvilke fordeler deres bedrift kan ha av 4human.
Ta kontakt
Lukk skjema