Visma.net Approval

Approval er et verktøy for godkjenning av fakturaer, reiseregninger, fraværsforespørsler, og timelister. I denne guiden tar vi utgangspunkt i fakturagodkjenning og her beskrives de ulike menypunktene i Approval.

Mine oppgaver - Her finner du alle dokumenter du har til godkjenning. Her kan du gå inn på et dokument for å se detaljer. Til høyre ser du oversikt over leverandør, forfallsdato, beløp, kostnadsbærer osv. Her kan du legge inn en kommentar og godkjenne/avvise direkte. Du kan evt. redigere dokumentet ved å velge redigeringsprogram.

Min historikk - Her ser du aktive og fullførte prosesser som du har behandlet eller skal behandle. Her kan du også klikke deg inn på dokumentet for å se detaljer.

Oppgaveoversikt (kun for administrator) - Her finner du alle oppgaver på flyt i selskapet. Om en oppgave skal tilordnes på nytt til en annen godkjenner så kan det gjøres her nederst til høyre.

Blokkert: disse feilet når de ble sendt på flyt fordi det ikke ble funnet en godkjenner med de riktige tilgangene. Da må man sjekke flyten man har satt opp at den stemmer og at de som står i flyten har godkjenningstilgang (Invoice approver/Expense approver/Time approver/Absence approver).

Forfalt: disse oppgavene har gått forbi forfallsdato.

Aktiv: disse er i aktiv godkjenningsflyt.

Planlagt: disse starter snart når den godkjente handlingen på en startet oppgave er ferdig.

Fullført: oppgaver som er godkjent av alle i godkjenningsflyten og dermed fullført.

Alle: inkluderer alle oppgaver i selskapet.

Prosessoversikt (kun for administrator) - Denne viser alle dokumenter som er aktive og fullførte i hele selskapet.

Dokumentoversikt (kun for administrator) - Denne viser alle dokumenter på flyt og som er avviste eller avbrutte. Her kan man filtrere på dokumenttype.

Innstillinger - Her kan du velge varslingsinnstillinger for dokumenter du står som godkjenner for. Du kan også legge inn en vikar for deg og andre preferanser i Approval.

Konfigurasjon (kun for administrator) - Her konfigureres godkjenningsflyten, og hvem som evt. skal godkjenne for spesifikke kostnadsbærere. Man kan også legge inn vikarer og forfallsinnstillinger.

Gå tilbake til spørsmål og svar
Lukk skjema