Tildele/slette tilganger i Admin

For å tildele tilganger til andre brukere så må du selv ha tilgang til Admin-modulen som customer administrator.

Gi tilgang til én bruker:

For å gi tilgang til en eksisterende bruker kan du gå til brukere og roller og søke opp vedkommende. Deretter velger du firmaet han/hun skal ha tilgang til, om den ikke står i nedtrekksmenyen så betyr det at han/hun allerede har tilgang til dette selskapet. Så sjekker du i listen nedover om selskapet står der. På linjen for det selskapet du skal gi tilgang til så finner du fram modulen du skal gi tilgang til ved å scrolle bortover på linjen. Når du har funnet den modulen du skal gi tilgang til så klikker du på ruten på den linjen selskapet er på og velger tilganger. Her spørs det på hvilken modul og hvilke tilganger brukeren skal ha mtp hvilke roller du skal gi. Om det for eksempel skal gis tilgang til Financials som vanlig bruker, velger du ruten under Financials og "Financials user". Du kan evt. legge til Financials Admin også, da får brukeren administratortilgang i Financials til å gjøre flere endringer i systemet, innstillinger osv.

Når man har lagt inn de rollene brukeren skal ha så klikker man på lagre. Deretter må vedkommende logge ut og inn igjen av Visma.net for å få opp endringen.

For å slette tilganger gjør man det samme, bare at man velger den modulen de har tilgang til og velger den bort så den forsvinner fra linjen. Om man skal fjerne alle tilganger brukeren har til et selskap så må man velge bort alle tilgangene på linjen. Den skal gå fra å være grønn til hvit, da har de ikke tilgang lenger. Lagre og etter brukeren logger ut og inn igjen så vil endringer tre i kraft for brukeren.

Gi tilganger til flere brukere samtidig:

Man kan også tildele flere roller samtidig på samme selskap. Da går man til brukere og roller - roller. Her velger man hvilket selskap man skal gi/fjerne roller på og gjør det ellers på samme måte som per bruker. Man ser modulene bortover og brukerne nedover og fjerner/legger til roller her. Til høyre vil man se en kolonne med endringer man utfører, så man har god oversikt over hvilke roller man gir og fjerner før man lagrer. Det med rødt kryss er fjernet og det med grønn hake er lagt til. Når alle endringene er gjort så er det bare å lagre og endringen vil tre i kraft når brukeren logger seg ut og inn.

NB: Brukeren vil få en e-post på endringene som blir utført.

For å gi andre mulighet til å gi andre brukere roller i Admin så må de ha rollen Customer Administrator på kundeforholdet. Dette legges inn slik på det valget med (kunde) bak på gi tilgang til.

Gå tilbake til spørsmål og svar
Lukk skjema