Rutine for å slå sammen hovedbokskonti

Det er en rutine i Global som gjør at du kan flytte en eller flere konti til en annen konto. All historikk blir overført til den nye kontoen og alle parameteroppsett blir da oppdatert i systemet automatisk.

Praktiske tips
Ofte må dette gjøres i flere omganger, en må først danne seg et overblikk for å unngå feil. Eksempel kan være at en ønsker å flytte konto 1501 og 1502 til konto 1509, men konto 1509 er brukt til noe annet, så den må flyttes først til konto 1510. Da må en med andre ord først flytte konto 1509 – 1510 og så deretter flytte 1501 og 1502 til 1509. I dette tilfellet så blir konto 1509 slettet når den blir flyttet til kontonummer 1510. Opprett derfor 1509 først og kjør deretter rutinen for å flytte 1501 og 1502 til 1509.

Noen begrensninger
- Kontoer med MVA kan ikke flyttes til en konto uten MVA
- En 1xxx konto kan ikke flyttes til en 2xxx konto (og omvendt)
- Noen grep kan dog utføres hvis en erfaren konsulent fra Columbi Micro AS bistår

Menyvalg – foreslått rutine
1. Gå inn på «Grunndata» og «Vedlikehold registre» og velg «Hovedbok.
Trykk på knappen «skift til tabell» nede til venstre


Ta høyre musetast med musepeker i tabellen som kommer opp.
Velg «Tabell oppsett»
Poenget nå er at du skal få frem et felt i tabellen som heter «Flytt til kontonr.»

Feltoversikten i tabell til venstre inneholder feltet «Flytt til kontonr»
Marker feltet «flytt til kontonr» og trykk deretter på symbolet > for å få feltet over i «Aktive kolonner». Trykk deretter på aktiviser.

 

Nå skal du ha fått opp en tabell som viser feltet «Flytt til kontonr.»
Hvis det er bare en konto som skal flyttes, trykk F2 i feltet «Flytt til kontonr» og sett inn konto nummer som det skal flyttes til.

Hvis du skal fylle inn mange kontoer i feltet «Flytt til kontonr», pek med venstre musetast i kolonnen (flytt til kontonr.) ta deretter høyre musetast og velg «Sett kolonne «endre kontonr. i endre modus).

Når du har valgt «Sett kolonne Flytt til kontonr. i endremodus» så slipper du å benytte F2 for hver gang du skal sette inn en ny verdi i feltet «flytt til kontonr.»

 

Flytte rutine/vedlikeholdsrutine som skal kjøres til slutt
Selve rutinen som utfører den aktuelle flyttingen velger vi ikke å beskrive her, den MÅ kjøres i lag med en av Columbi Micro sine erfarne Globalkonsulenter. Det bør også gjennomføres en backup før rutinen settes i gang. Vedlikeholdsrutinen som flytter konti krever og at du må være alene som pålogget bruker på Visma Global.

Minner om å ta en grundig gjennomgang på hvilke konti som skal flyttes hvor og tenk gjennom om dette må gjøres i flere omganger for å ikke blande sammen konti som ikke hører naturlig sammen.

Gå tilbake til spørsmål og svar
Lukk skjema