Revisortilgang

For å gi tilgang til Visma.net Financials til revisor, så må dette registreres i Admin. Gå til Admin - brukerstøtte - revisorer. Klikk på opprett revisor her for å legge til en ny revisor.

Her må du legge inn e-post, navn, og hvor lenge han/hun skal ha tilgang. Hvis revisoren ikke er registrert i Visma fra før så må det sendes inn et skjema til Visma for det. Den beskjeden dukker opp om det skulle være tilfelle, da er det bare å fylle ut skjemaet. Etter et par dager så er revisoren lagt inn og du kan gi tilgang her. Da opprettes revisor på samme måte og man kan lagre. Da vil revisor få innsyn i regnskapet.

Gå tilbake til spørsmål og svar
Lukk skjema