Remittering til ansatte med utenlandsk bankkonto

1. Velg oppgaven Kartotek - firmaoppsett og klikk på mappen Parametre

2. Merke feltet Remittering utland

3. Velg oppgaven Kartotek - personer. Gjør følgende på alle personer med utenlandsk bankkonto:

- Påse at nøyaktig adresse er angitt. Adressen er med i remitteringsfilen og det er viktig at denne er komplett.

- Velg utenlandsk bankkonto i gruppen bankkonto og oppgi BIC og IBAN.

Lage remitteringsfil:

Når du overfører betaling til utenlandsk bankkonto må du benytte formatet Nettbedrift Telepay (eller AutoPay)

1. Kjør lønnsberegning på vanlig måte.

2. Skriv ut banklisten i oppgaven Periodens Lønn - Lønnsrapporter. Velg Nettbedrift Telepay i feltet Remittering til.

3. Registrer opplysningene til betalingsformidleren. Husk å oppgi hvem som skal dekke omkostninger for betalinger i Norge/utlandet.

4. Skriv ut banklisten. Utbetalinger til utenlandske bankkonti blir spesifisert på egen liste.

5. Lag remitteringsfil og overfør til bank på vanlig måte.

Gå tilbake til spørsmål og svar
Lukk skjema