Fordeling av fastlønn på kostnadsbærer

1. Velg oppgaven Kartotek - Firmaoppsett og klikk mappen Parametre.

2. Merk feltet Fast lønn fordelt på kostnadsbærere under Systemoppsett

3. Lagre

4. Velg oppgaven Kartotek - Firmaoppsett og klikk mappen Oppsett kostnadsfordeling.

5. Kontroller at kostnadsbæreren du skal fordele fast lønn på har Variabel i feltet Type. I dette eksemplet har vi valgt å fordele på avdeling.

6. Lagre

7. Velg oppgaven Kartotek - Fast lønn/trekk. Merk linjen du skal fordele. Angi nederst i skjermbilde kostnadsbærer (i dette eksemplet avdeling) og andel av fastlønn for hver kostnadsbærer. Summen av andeler må være 100 %.

8. Gjenta punkt 7 for alle linjer som skal fordeles.

9. Lagre

I oppgaven Periodens lønn - Registrere pr. person viser systemet grunnlaget og fordeling på hver sin linje. De fordelte linjene er låst for redigering, men hvis du endrer beløpet på grunnlagslinjen blir de fordelte linjene oppdatert.

Viser navnet på elementet som er registrert på linjen du står på.

Gå tilbake til spørsmål og svar
Lukk skjema