Approval godkjenningsflyt

Det finnes flere måter å definere en godkjenningsflyt på i Approval. For å definere flyt går man til konfigurasjon - arbeidsflyter - faktura.

Den enkleste er å legge til et trinn i godkjenningsflyten med en fast godkjenner. Da velger man "listen over godkjennere" og finner fram den som skal godkjenne i feltet ved siden av. De må ha rollen invoice approver, som man legger til i Admin, for å dukke opp i listen her. Du velger også her om godkjenneren skal godkjenne linjene, og om dokumentet skal blokkeres om ingen godkjenner er funnet, og om du vil tillate godkjenneren å redigere dokumentet. Du kan også legge til et nytt trinn her om du ønsker at det skal være flere godkjennere. Da vil dokumentet først gå til vedkommende i første trinn deretter til godkjenneren i andre trinn.

Det kan også defineres hvem som skal godkjenne per kostnadsbærer for eksempel avdeling. Da må det først opprettes en rolle som det henvises til i godkjenningsflyten.

Den som har denne rollen på en avdeling vil da godkjenne for alle fakturaer ført mot denne avdelingen. Da må man velge hvilken kostnadsbærergruppe man ønsker å legge inn godkjenner på, i dette eksempelet tar vi avdeling.

Under tilordne godkjennere velger man "legg til kombinasjon av kostnadsbærer" for å finne fram en avdeling man ønsker å legge til en godkjenner på. Deretter velger man den avdelingen på linjen og klikker "tilordne godkjenner". Her velger du den som skal godkjenne med rollen godkjenner som vi la inn.

Man kan også legge inn godkjenner på flere kostnadsbærere, prosjekt X på avdeling Bergen skal ha en spesifikk godkjenner for eksempel. Da må prosjekt legges til som valg på kostnadsbærergruppe og deretter tilordne godkjenner på avdeling og prosjekt.

Da velger du avdelingen først og klikker på + til høyre, så kan du velge hvilket prosjekt du skal legge godkjenner på, og deretter tilordne godkjenner.

Man kan også definere flere roller om man ønsker at de med rolle godkjenner 1 skal godkjenne i første trinn og de med rolle godkjenner 2 skal godkjenne i andre trinn.

Da må de to godkjennerrollene legges til i to ulike trinn i arbeidsflyten.

Og det må defineres på kostnadsbærere hvem som skal ha rolle 1 og 2 på de forskjellige kostnadsbærerne.

Gå tilbake til spørsmål og svar
Lukk skjema