Anonymisere kunde- og leverandørdata

Fra og med Visma Business 14.01 er det mulig å anonymisere kunde og leverandørdata som er eldre enn 5 år. Grensen på 5 år er i forhold til oppbevaringsplikten. Denne grensen er mulig å endre om dette gjelder aktører med lenger oppbevaringsplikt enn 5 år. For at aktøren skal anonymiseres må:

  • Kunde- og leverandørsaldo gå i null
  • Det kan ikke være transaksjoner som er nyere enn perioden for oppbevaring er satt til
  • Ingen fremtidige transaksjoner for aktøren

Før man kan ta i bruk funksjonaliteten må følgende gjøres i Visma Business:

  • Opprette en kunde og en leverandør til bruk i lagringen

Under Administrasjon | Bedriftsopplysninger | Grunndata må kunde og lev for anonymisering legges inn.

Selve slettingen foretar man ved å markere de kunder eller leverandører som skal ryddes. Det er fullt mulig å markere alle, men dette anbefales ikke da prosessen kan være tidkrevende og det er ikke mulig å jobbe i Visma Business mens prosessen pågår.

Marker kunder man ønsker å anonymisere | Høyreklikk | Behandling | Slett kunde-/leverandørdata

Gå tilbake til spørsmål og svar
Lukk skjema