X
GO
Lønns- og personalsystemer

Lønn- og personalsystemer er sentrale kjernesystemer i de fleste bedrifter. Med et moderne og brukervennlig lønnsystem vil man kunne integrere mange funksjoner som timeregistrering, reiseregninger og personalsystemer direkte til lønnsystemet.

Vi har egne systemer for blant annet:

- Lønn fra små til store bedrifter (1 til over 1000 ansatte)

- Personal og oppfølgingssystem

- Reise og utleggssystem

- Håndbøker innen HMS, Sykefravær og personal

- Kurs, telefon- og fjernstyringssupport