X
GO

Regnskapsbyrå - er du effektiv?

Regnskapsbyrå - Ved hjelp av Visma Business Byråløsning kan man effektivisere driften med å integrere prosesser slik at alt registreres kun en gang.

– Hvis en kunde endrer noe hos seg selv, så endres det automatisk i regnskapsførerens system.

Med automatiserte prosesser slipper man store topper med manuelt arbeid rundt månedsavslutning og årsrapportering. I tillegg betyr it-løsningene at man sitter tettere på kunden. Dette øker både kundelojalitet og muligheter for mersalg gjennom rådgivning eller annen bistand.

Lønnskostnader utgjør en stor del av de fleste byråers totale kostnader og det er det vanskelig å vokse som bedrift uten moderne IT-løsninger. Med innføring av automatiske rutiner, medvirker det til å kunne øke kundemassen uten å ansette flere personer.

Ta kontakt i dag med Columbi for en utfyllende informasjon om hva Vismas byrå løsning kan gjøre for dere.