X
GO

Effektive bransjeløsninger er ofte en suksess.

Bransjeløsninger er for mange en nødvendighet for å kunne ha et effektivt IT system. Tilpasninger som forenkler for din bedrift henger ofte sammen med en felles bransjenorm og løsningen kan være utviklet gjennom flere år.

Columbi samarbeider både med 3.de parts selskaper for å kunne tilby gode bransjeløsninger og Visma har også utviklede løsninger for noen bransjer, som f.eks Regnskapsbyråbransjen hvor vi har meget gode løsninger.

     
Bransjeløsninger

Visma byrå

Administrasjonsverktøyet i Visma Business Byrå er svært fleksibelt, og systemet egner seg for store driftsmiljøer. Det er blant annet en egen tilpasset modul for regnskapsbyråer, og over 100 000 selskaper har på en aller annen måte befatning med Visma Business.
 

Webshop

Columbi samarbeider med Intergrasjonspartner AS og Kreatif AS som begge utvikler WEB løsninger integrert med med Visma ERP. Visma Software leverer også WEB shop med Visma Zpider.;Ta kontakt med en av våre konsulenter for en vurdering av hva slags løsning som kan være aktuelt for deres bedrift. Mer om mulighetene for WEB-shop løsning hos Kreatif finner du nedenfor.
 

Rapportering

Med et profesjonelt rapporteringsverktøy kan du som bruker av dine økonomisystemer trekke ut komplekse tallmateriale på et presentabelt format. Med tilgang til databasen vil man kunne krysskoble informasjoner og skape rapporter som "forteller deg alt" Visma har gode samarbeidspartnere på slike produkter. Vi har samarbeid med følgende aktører: - One Stop Reporting - Nexima.
 

Logistikk

Noen bedrifter behøver spesielle tilpasninger til sitt logistikksystemer og da trenger vi leverandører av programvare som kan levere løsninger som er spesialiserte innom logistikk. View AS er en slik leverandør og sammen med Visma ERP kan vi lage meget gode løsninger.
 

Integrasjoner

Ved å lage "smartløsninger" som kan transportere data mellom systemer kan du som kunde spare mye tid og forenkle mange rutiner betydelig. Vareflyten er i dag helt avhengig av gode samhandlinger mellom forskjellige systemer og dette må ofte spesialtilpasses slik at alle formater og tallmaterialer "snakker sammen". Her benytter vi leverandører som Integrasjonspartner AS som i en årrekke har jobbet sammen med oss i prosjekter.
 

Samarbeidspartnere ERP løsninger